Henkilötietojen käsittely

EU:n yleinen tietosuoja-asetus vaikuttaa sekä rekisterinpitäjien että henkilötietojen käsittelijöiden tehtäviin ja velvollisuuksiin. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue käsittelee henkilötietoja asetuksen mukaan.

Informointiasiakirjat

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei  enää edellytä aikaisemman kaltaisen rekisteri- tai tietosuojaselosteen laatimista, joten aiemmat rekisteri- ja tietosuojaselosteet on korvattu informointiasiakirjoilla.

Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Jokaisella on oikeus tietää, mitä henkilötietoja hänestä säilytetään. Samoin hän voi saada itseään koskevan virheellisen tiedon oikaistuksi. Tätä kutsutaan tarkastus- ja oikaisuoikeudeksi.

Jos haluat tietää mitä tietoja sinusta on talletettu kyseiseen rekisteriin, tulee sinun ilmoittaa tästä rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjän tulee antaa nämä tiedot ymmärrettävässä muodossa. Tarkastusta ei voida kieltää salassapitosäännösten perusteella, koska niillä suojataan tietoja toisilta ihmisiltä.