Tietopyynnöt

Asiakastietojen pyytäminen

Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen on sinusta tallentanut ja miten tietojasi on käytetty. Voit myös pyytää korjausta virheellisiin tietoihin. Oikeutesi saada tietoja perustuun nb julkisuuslakiin (621/1999) ja lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (784/2021) ja EU:n tietosuoja-asetukseen. Lisäksi voit saada tietoa esimerkiksi vainajasta erityislainsäädännön nojalla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sähköisesti kirjaamia tietoja voit tarkastella myös Maisa-asiakasportaalissa sekä Omakannassa.

Tietopyyntöjen toimittaminen

Vantaan ja Keravan Hyvinvointialueelle osoitetun tietopyynnön voi toimittaa kirjaamoon.
Tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Myös salassa pidettävien asiakirjojen luovuttamisen käsittelyaika on maksimissaan yksi kuukausi. Asiakirjan tyypistä riippuen voimme luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisinä, paperisina tai asiakirjoihin voi tutustua paikan päällä.