Ensiapu ja päivystys

Asiasanat

PelastuslaitosTerveyspalvelut

Päivystyshoitoa tarvitaan silloin, kun asiakas ei voi turvallisesti odottaa terveysongelman kanssa seuraavaan arkipäivään.