Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiasanat

Hallinto

Tämä on julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 §:n mukainen asiakirjajulkisuuskuvaus, jonka tarkoituksena on auttaa kohdistamaan tietopyyntöjä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Tämän asiakirjajulkisuuskuvauksen sisältö perustuu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tiedonhallintamalliin. Sekä asiakirjajulkisuuskuvausta että tiedonhallintamallia päivitetään vielä organisaation käynnistymistä seuraavan toiminnan kehittämisen yhteydessä.

Asiarekisterimme

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asiarekisteri koostuu asianhallintajärjestelmästä, operatiivisten tietojärjestelmien tietoaineistoista sekä paperiaineistosta.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle on siirretty Vantaan kaupungin ja Keravan kaupungin asiarekistereistä osa sosiaali- ja terveyspalveluiden asioita THL:n suosituksien ja siirto-ohjeiden mukaisesti. Näihin siirtoihin on sisältyneet asianhallintajärjestelmien hallinnolliset asiat, sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmien tietoaineistot.

Nämä asiat, yhdessä Vantaan ja Keravan Hyvinvointialueen itsensä tuottamien asioiden kanssa, muodostavat Vantaan ja Keravan Hyvinvointialueen hallinnoiman tietoaineistojen kokonaisuuden.

Tietovarantomme

Tietovarannot ovat loogisia tietoaineistojen kokonaisuuksia. Yhdessä tietovarannossa olevien tietoaineistojen tiedot voivat olla jakautuneena useampaan eri tietojärjestelmään ja arkistoon.

Tietovarantomme ovat:

Tietojärjestelmämme

Tiedot tietojärjestelmistämme, jotka sisältävät asiarekisteriin tai palvelujen tiedonhallintaan kuuluvia tietoja:

Lisätietoja

Tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@vakehyva.fi