Tutkimustoiminta ja opinnäytetyöt

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue tarjoaa monia mahdollisuuksia opinnäytetöiden ja tutkimuksien tekemiseen.

Kaikkiin tutkimuksiin ja opinnäytetöihin, joissa kerätään tai käsitellään henkilötietoja vaaditaan tutkimuslupa. Lupa tarvitaan myös, jos tuloksista tehdään julkinen raportti tai julkaisu. Tutkimuksen tulee täyttää tutkimuseettiset vaatimukset ja tutkimuksen kohdehenkilöiltä on pyydettävä suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Myös hyvinvointialueen henkilöstöön kuuluvan tutkimuksentekijän on haettava tutkimuslupaa.

Tutkimuslupaa ei yleensä tarvita esimerkiksi opintoihin sisältyvien harjoittelujaksojen oppimis- ja kehittämistehtäviin, joissa ei käsitellä henkilötietoja. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella näissä tilanteissa edellytetään kuitenkin tutkimusilmoitusta.

Tutkimukselle tulee olla nimetty yhteyshenkilö hyvinvointialueelta jo ennen tutkimusluvan hakemista. Yhteyshenkilö toimii hyvinvointialueen edustajana tutkimuksessa ja auttaa tarvittaessa käytännön järjestelyissä. Opiskelijan oppilaitos vastaa tutkimuksen sisällön ohjaamisesta. 

 

Tutkimusluvan hakeminen

Tietoluvat

Kun hakemus koskee ainoastaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen rekisterinpidossa olevia tietoja, tietolupaa haetaan tutkimuslupahakemuslomakkeella, joka toimitetaan liitteineen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kirjaamoon (kirjaamo@vakehyva.fi).

Henkilötietojen käsittely

Allekirjoittamalla tutkimuslupahakemuksen sitoudut pitämään salassa tutkimuksen tai tietoluvan yhteydessä saadut luottamukselliset tiedot, perehtymään lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin sekä tutkimuksen eettisiin vaatimuksiin. Tutkimusluvan hakija sitoutuu perehtymään erityisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain henkilötietojen käsittelylle asettamiin vaatimuksiin sekä vastuuseensa tietojen lainmukaisesta käsittelystä.

Lisätietoja

Yhteydenotot, lisätiedot ja kyselyt

tutkimusluvat@vakehyva.fi

Tutkimuslupahakemuksen ja liitteiden toimitus

kirjaamo@vakehyva.fi