Osallisuus

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Yksi hyvinvointialuestrategian hyvinvoinnin näkökulmista on, että toimimme yhdessä.

Nuoria istumassa portailla

Tavoitteena on, että asiakkailla, työntekijöillä, vaikuttamistoimielimillä, järjestöillä ja yrityksillä on monipuoliset mahdollisuudet osallistua hyvinvointialueemme toimintaan ja sen kehittämiseen.​

Osallisuuden edistämistyötä ohjaavat useat lait ja ohjelmat, kuten hyvinvointialuelaki ja kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia.

Osallisuusohjelma

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osallisuusohjelmassa käsitellään alueen asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön ja sidosryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä niiden edistämistä.

Hyvinvointialueen ensimmäisen osallisuusohjelman (2023–2025) ohjaava teema on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen osallisuus. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen osallisuus tarkoittaa, että osallisuus on kaikkien asia ja osallisuuden kokemus kuuluu kaikille.

Osallisuusohjelmassa on kuusi tavoitetta.

  • TAVOITE 1: Tarjoamme tietoa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista eri kanavia hyödyntäen
  • TAVOITE 2: Otamme eri ryhmät mukaan hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun
  • TAVOITE 3: Edistämme mahdollisuuksia järjestää itse ja osallistua toimintaan hyvinvointialueella
  • TAVOITE 4: Mahdollistamme osallistumisen itseä ja hyvinvointialuetta koskevaan päätöksentekoon
  • TAVOITE 5: Hyvinvointialueen henkilöstö tietää, osaa ja tahtoo osallistua hyvinvointialueen ja osallisuuden kehittämiseen
  • TAVOITE 6: Mahdollistamme yhdessä asukkaiden hyvinvointia ja sidosryhmien osallistumista, toimijuutta ja vaikuttamista

Osallisuustyölle nimetty työryhmä seuraa ja arvioi ohjelman osallisuusohjelman toteutumista.

Pääset tutustumaan osallisuusohjelmaan verkkosivuiltamme.

Avainsanat

Osallisuus