Vammaisten asumispalvelut itsenäisen elämän tukena

Ajankohtaista

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue tarjoaa vammaisille asumispalveluja sekä asumisen tukea. Pyrimme tarjoamaan kaikille asukkaillemme yksilöllisiä palveluja mielekkään elämän tueksi.

Laatikko, jossa on erilaisia lomakkeita

Tuetun asumisen palvelut auttavat palvelujen käytössä ja itsenäisessä asumisessa

Vammaisten asumispalvelut jakautuvat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tuettuun asumiseen, palveluasumiseen sekä tehostettuun palveluasumiseen. Tuetun asumisen palvelut on suunnattu niille Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaille, jotka kykenevät asumaan pääasiassa itsenäisesti omassa kodissaan, mutta tarvitsevat ajoittain ohjaajan kotikäyntejä tai tukea lähialueen palvelujen käyttöön.

Palveluasuminen taas tarjoaa ympärivuorokautista asumisen tukea hyvinvointialueen omissa tai hyvinvointialueen ostopalvelukumppaneiden asumisyksiköissä. Palveluasumisen tarjoamaan tukeen voivat kuulua esimerkiksi ateria- ja turvapalvelut sekä ohjaus ja tuki päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen.

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat apua ja hoivaa kaikissa tai lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissa ympäri vuorokauden. Asumisyksiköissä järjestettävä palvelu auttaa selviytymisessä, ylläpitää toimintakykyä ja antaa asukkaalle mahdollisuuden osallistua yhteiskunnan toimintaan.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue järjestää kehitysvammaisten erityisen vaativan asumisen sekä kehitysvammapsykiatrian yksiköiden palvelut yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa. Näitä palveluja tarvitaan silloin, kun asiakkaalla on erityisen haastavaa käyttäytymistä tai mielenterveyden ongelmia ja hän tarvitsee arjen sujumiseksi vahvaa ohjaamista tai mahdollisesti lääkitysmuutoksia.

Yksilöllistä tukea asumiseen ja itsenäiseen elämään

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaisten asumispalveluissa pyritään tarjoamaan asukkaille tukea hyvinvointiin sekä itsenäiseen ja mielekkääseen elämään. Tuetun asumisen palveluissa voidaan esimerkiksi tarjota ohjausta elämys- ja vapaa-ajan toimintaan, työelämään ja opiskeluihin liittyvissä asioissa.

Myös palveluasumisen asiakkaat voivat käydä koulussa, opiskelemassa tai työ- ja päivätoiminnassa, minkä lisäksi asumisyksikössä voidaan järjestää aktiivista toimintaa päivisin. Myös tehostetussa palveluasumisessa pyritään tukemaan asukkaan kodin ulkopuolista asioimista ja osallisuutta yhteiskuntaan.

Vammaisten asumispalvelujen tarjoamat tukipalvelut räätälöidään kunkin asiakkaan omien tarpeiden ja toimintakyvyn mukaisesti.

Tutut palvelut ja työntekijät hyvinvointialueella

Vammaisten asumispalvelujen henkilöstö ja toimipisteet siirtyivät vuodenvaihteessa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle entisen kaltaisina. Asiakkaille muutos on ollut turvallinen ja tutut työntekijät ovat tukena myös hyvinvointialueella.

Sekä vammaisten tuettuun asumiseen että vammaisten palveluasumiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vammaisneuvontaan.

Löydät verkkosivuiltamme lisätietoa vammaisten tuetusta asumisesta, vammaisten palveluasumisesta ja vammaisten tehostetusta palveluasumisesta.

Lisätietoja

Avainsanat

Vammaisten palvelutAsuminen