Rikoksilla oireilevat nuoret (Ri-O-hanke)

Asiasanat

AikuissosiaalityöNuoret

Rikoksilla oireilevat nuoret- hankkeessa tuetaan vakavasti ja toistuvasti rikoksia tekeviä nuoria kohti rikoksetonta ja päihteetöntä elämää.

Hankkeen vaihe
Meneillään

Hankkeen aikana kehitetään vaikuttava, moniammatillinen ja systemaattinen toimintamalli lastensuojeluun ja nuorten aikuisten sosiaalityöhön sekä viranomaisyhteistoimintaan. Tavoitteena on vähentää lasten ja nuorten toistuvasti tekemiä rikoksia ja auttaa heitä kohti rikoksetonta ja päihteetöntä elämää sekä tukea perhesuhteita. 

Ri-O -hanke on kaksiosainen, joista ensimmäinen osa toteutetaan lastensuojelussa 13–17-vuotiaille ja toinen nuorten aikuisten sosiaalityössä 18–24-vuotiaille. Lastensuojelussa pilotoidaan MDFT (Multidimensional Family Therapy) - interventiomalli, jossa yhdistyvät yksilöllinen ja terapeuttinen lähestymistapa sekä moniammatillinen tuki. Nuorten aikuisten toimintamallissa tiivistetään viranomaisten yhteistoimintaa rikosprosessissa.  Nuoren palvelun tarve arvioidaan ja suunnitellaan yksilöllisesti, yhdessä muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen, päihdepalvelujen, asumispalvelujen, sosiaalisen kuntoutuksen ja työllistymisen palvelujen kanssa.

Hanke toteutetaan Oikeusministeriön erityisavustuksella.
Samankaltaisia hankkeita löydät TurustaOulusta ja Rovaniemeltä.

Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti tekee tutkimusta hankkeiden vaikuttavuudesta. Lisätietoja tutkimuksesta antaa tutkijatohtori Markus Kaakinen, etunimi.sukunimi@helsinki.

Hankkeeseen hakeudutaan asiakkaaksi oman vastuusosiaalityöntekijän tai -ohjaajan kautta. Otathan yhteyttä, mikäli haluat keskustella lisää hankkeeseen liittyvistä asioista tai asiakkaaksi hakeutumisesta.

Nuorten aikuisten osalta hanke päättyy varsinaiseen hankekauteen 30.4.2023. Ammattilaisten konsultaatiotukea voit pyytää sähköpostitse osoitteesta nuortensosiaalityo@vakehyva.fi

Lisätietoja

Päivi Korhonen

Sosiaalityöntekijä-Hankekoordinaattori
040 357 9805

Lastensuojelu