Noin neljä miljoonaa euroa Vantaan Havukosken asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseen

Ajankohtaista

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue aloittaa järjestötoimijoiden kanssa kolmivuotisen hankkeen, jonka avulla parannetaan lasten ja nuorten sekä ikäihmisten hyvinvointia Vantaalla. Rahoitus hankkeelle tulee Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä.

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö on myöntänyt vajaa neljä miljoonaa euroa Vantaan Havukosken asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseen. Raha käytetään lasten ja nuorten sekä ikäihmisten hyväksi seuraavan kolmen vuoden aikana. Ikäihmisiä hankkeessa tuetaan Havukosken lisäksi Myyrmäessä.

Rahoitusohjelmassa on mukana yhdeksän järjestöä, joiden kanssa Vantaan ja Keravan hyvinvointialue tekee yhteistyötä. Hankkeen työntekijät on jo palkattu, ja työ on päässyt käynnistymään.

”Näemme tärkeänä rakentaa yhdessä hyvinvointialueen kanssa joustavia palvelupolkuja kolmannen sektorin ja julkisen puolen palveluiden välille. Jatkuvalla vuoropuhelulla pystymme tuottamaan lisäarvoa ja vastaamaan alueen tarpeisiin paremmin. Emme halua tehdä päällekkäistä työtä, vaan tuottaa lisäarvoa jo olemassa oleville palveluille”, sanoo Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön asiamies Ulla Nord.

Koivukylän avoin kohtaamispaikka kutsuu uudet toimijat mukaan

Ohjelmaan valitut toimijat tuovat oman osaamisensa ja toimintamallinsa alueen asukkaiden käyttöön. Lasten ja nuorten hyvinvointityöhön osallistuvat Lasten ja nuorten keskus, Aseman Lapset, Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos, Aspa, Sekaisin Kollektiivi, Suomen Punainen Risti, Sos-Lapsikylä, HelsinkiMissio ja Kukunori.

Vanhempia sekä lapsia ja nuoria tuetaan muun muassa erilaisilla ryhmämenetelmillä, arkielämän taitojen valmennuksella, keskustelu- ja kriisiavulla sekä tukihenkilö- ja vertaistukitoiminnoilla. Alueella järjestetään myös erilaisia tapahtumia yhdessä asukkaiden kanssa. 

”Koivukylässä sijaitsevan perhekeskuksen avoin kohtaamispaikka toimii jo monitoimijaisella yhteistyöllä hyvinvointialueen, järjestöjen, kaupungin ja asukkaiden kesken. Uudet toimijat kutsutaan mukaan vahvistamaan alueen asukkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaista toimintaa ja palveluita. Tavoitteena on luoda ja edistää mahdollisuuksia yhteisöllisyyden vahvistumiselle ja vertaistuelle, mutta myös tunnistaa ja tavoittaa varhaisessa vaiheessa viranomaispalveluiden tarpeessa olevia perheitä”, sanoo lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja Hanna Mikkonen.

Ikäihmisten mielenterveyttä tuetaan poistamalla yksinäisyyttä

Ikääntyneiden hyvinvointia parantavat Helsingin Diakonissalaitos ja HelsinkiMissio. Tavoitteena on ikäihmisten mielenterveyden tukeminen ja yksinäisyyden vähentäminen. Haavoittuvassa asemassa olevat ikääntyneet pyritään löytämään verkostoyhteistyössä alueen kotihoidon, vanhussosiaalityön ja palvelutarpeenarvioinnin ammattilaisten kanssa. Etsivä vanhustyö tukee ikäihmisiä saamaan keskusteluapua, osallistumaan ryhmätoimintaan tai saamaan vapaaehtoisen tukihenkilön.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tavoitteena on kokeilla uudenlaista ja suunnitelmallista yhteistyötä, jonka avulla tunnistetaan ennakoivasti sekä yksilölliset että rakenteelliset tekijät ja esteet. Pyrkimyksenä on luoda pysyviä yhteistyön tapoja muun muassa seniorineuvonnan, sosiaalityön sekä kotona asumista tukevien ja hoiva-asumisen palvelujen kanssa.

”Tuemme ja kutsumme asukkaita välittävien yhteisöjen synnyttämiseen, sillä iäkkään avuntarpeen voi tunnistaa usein esimerkiksi läheinen, naapuri, huoltomies, isännöitsijä, kaupan kassa, apteekin farmaseutti tai taksin kuljettaja. Pyydämme kehittämistyöhön mukaan myös vanhusneuvoston jäseniä, sillä meille on tärkeätä mahdollistaa kuulluksi tuleminen ja itseä koskeviin asioihin vaikuttaminen. Myös vanhuspalvelujen asiakasraati on tärkeä toimija osallisuuden vahvistamisessa”, sanoo Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhuspalvelujen toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen.

Lisätietoja

Hanna Mikkonen

Toimialajohtaja, lasten, nuorten ja perheiden palvelut
040 612 0241 hanna.mikkonen@vakehyva.fi

Minna Lahnalampi-Lahtinen

Toimialajohtaja, vanhuspalvelut
050 312 1815 minna.lahnalampi-lahtinen@vakehyva.fi