Ministeri Ohisalo vieraili Koisoniityn palvelukeskuksessa

Ajankohtaista

Koisoniityn palvelukeskus tarjoaa asukkailleen tuettua asumista ja ympärivuorokautista palveluasumista Asunto ensin -periaatteella. Ministeri Ohisalo tutustui palvelukeskukseen keskiviikkona 8.2.2023 yhdessä kansanedustajien Saara Hyrkön ja Noora Koposen kanssa.

Koisoniityn palvelukeskuksen virailijat ryhmäkuvassa

Vierailijat ryhmäkuvassa ennen kierrosta palvelukeskuksen tiloihin

Alkuvuodesta 2023 avautunut Koisoniityn palvelukeskus sai 8.2.2023 vieraakseen ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalon sekä kansanedustajat Saara Hyrkön ja Noora Koposen, jotka tutustuivat vasta avattuun palvelukeskukseen sekä asunnottomuuden vähentämistyöhön Vantaalla. Vantaan kaupungin kaupunginjohtajan sekä kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajan, VAV-konsernin toimitusjohtajan sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajan puheenvuorojen lisäksi tutustuttiin itse palvelukeskukseen ja sen tarjoamiin tuetun asumisen sekä ympärivuorokautisen palveluasumisen asuntoihin.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho kävi läpi hyvinvointialueen tavoitetta olla Suomen paras hyvinvointialue sekä alkuvuoden hyvin sujunutta palvelujen siirtymää Vantaan ja Keravan kaupungeilta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Puheenvuorossaan Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen korosti ministerin palveluihin henkilökohtaisesti tutustumisen tärkeyttä. Vantaalla korona on syventänyt hyvinvointieroja, joita nyt kurotaan kiinni yhdessä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Vantaan kaupungin näkökulmaa täydensi kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila, joka myös korosti eri toimijoiden välisen yhteistyön tärkeyttä. Vantaan kaupunki on asiakaslähtöisellä, jalkautuvalla ja henkilökohtaisella työllä saanut laskettua asunnottomien määrää noin 200:aan.

VAV-konsernin toimitusjohtaja Mirka Saarholma kertoi Koisoniityn palvelukeskuksen kehityshistoriaa ensi ideasta valmiiksi palvelukeskukseksi. Koisoniityn konseptissa Saarholma korosti erityisesti asumisen tuen tärkeyttä, Asunto ensin –malli kaipaa tuekseen monialaista yhteistyötä ja asumisen tukea.

Esittelypuheenvuorojen jälkeen palvelukeskuksen tiloja ja asuntoratkaisuja esitteli palvelukeskuksen esihenkilö Tuiku Valve yhdessä aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtajan Kirsi Leväpellon kanssa.

VAV:n esittelyvideo Koisoniityn palvelukeskuksen tiloista

Turvallista ja inhimillistä asumista sekä mielekästä arkea

Koisoniityn palvelukeskus tarjoaa tuettua asumista sekä ympärivuorokautista palveluasumista yli 18-vuotiaille asunnottomille, joilla on vaativia mielenterveys- tai päihdeongelmia. Muita rajoituksia esimerkiksi iän ja sukupuolen suhteen ei ole. Myöskään virallisia diagnooseja terveydentilasta ei edellytetä, ammattilaisen arvio asiakkaan tilanteesta ja palveluntarpeesta riittää.

Koisoniityn palvelukeskus toimii Asunto ensin –periaatteella, eli päihteettömyys ei ole edellytys asunnon ja avun saamiseksi tai yhteisölliseen toimintaan osallistumiseksi. Koisoniityssä tuetaan kuitenkin asukkaita kohti päihdehaittoja vähentävää elämäntapaa. Monipuoliset asumisen tuen palvelut varmistavat sen, että kukin Koisoniityn asukkaista saa tarvitsemansa avun arjessaan, opiskelupaikan ja harrastusten etsinnästä aina ympärivuorokautiseen palveluasumiseen aterioineen. Tavoitteena on mahdollistaa kaikille asukkaille turvallinen, inhimillinen ja yksilölliset tavoitteet hyväksyvä asuminen.

Asunnon ja asumisen tuen lisäksi Koisoniityn palvelukeskus tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa Maltti-työpajassa sekä avoin olohuone –toimintaa. Kuntouttava työtoiminta esimerkiksi puu- ja käsityöpajoilla antaa mahdollisuuden ylläpitää säännöllistä päivärytmiä sekä kehittää osaamistaan TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakkaille.

Puuhun kaiverrettu teksti "parasta ikinä"

Puutyöpajalla on jo päästy töihin

Avoin olohuone tarjoaa kaikille suojaa ja tukea tarvitseville mahdollisuuden levähtää, tavata tuttuja kahvikupillisen äärellä ja käyttää tietokonetta esimerkiksi asunnon tai toimeentulotuen hakemiseksi. Avoimeen olohuoneeseen voi tulla myös päihtyneenä, mutta asiointikunnossa.

Sekä Maltti-työpaja että avoin olohuone avautuvat asiakkaille helmikuussa.

Asunnottomien määrän väheneminen kuuluu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategisiin tavoitteisiin ja Koisoniityn palvelukeskus on osa tähän tähtäävää työtä. Voit tutustua Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategiaan verkkosivuiltamme.

Avainsanat

AsuminenAikuissosiaalityö