Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen organisaatio

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää demokraattisesti valittu aluevaltuusto, joka asettaa hyvinvointialueen aluehallituksen ja valitsee hyvinvointialueen johtajan.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluorganisaatio jakautuu toimialoittain, jotka ovat:

  • Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala
  • Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala
  • Vanhusten palvelujen toimiala
  • Terveydenhuollon palvelujen toimiala
  • Pelastustoimen palvelujen toimiala

Lisäksi koko organisaatiota palvelee Konsernipalvelujen toimiala, johon kuuluvat mm. taloushallinto ja viestintä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen organisaatio tuo mukanaan joitain muutoksia Vantaan ja Keravan nykyisiin organisaatioihin. Joitain palvelukokonaisuuksia on pilkottu, joitain taas yhdistetty, tavoitteena on mahdollisimman sujuvasti ja asiakaslähtöisesti toimivat palvelut jo vuonna 2023.