Vaikuttamistoimielimet

Asiasanat

Hallinto

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on neljä vaikuttamistoimielintä. Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto ovat hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 32 §:n mukaisia vaikuttamistoimielimiä. Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta ei ole lakisääteinen vaikuttamistoimielin, mutta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väestöpohjan huomioiden sen asettaminen on perusteltua ja tarpeellista. Neuvottelukunta rinnastuu muihin vaikuttamistoimielimiin.  

Vaikuttamistoimielimien tarkoituksena on varmistaa eri asukasryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Hyvinvointialueen vanhusneuvostossa, vammaisneuvostossa ja monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnassa on kussakin yhdeksän jäsentä. Jäsenistä kuusi on valittu Vantaan ja kolme Keravan vastaavasta toimielimestä, ja heillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Poikkeuksena on nuorisovaltuusto, jossa on yhteensä 15 jäsentä, joista 10 Vantaan ja viisi Keravan nuorisovaltuustosta.

Vaikuttamistoimielimien tehtävänä on ottaa kantaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vaikuttamistoimielimet ovat mukana myös osallistumisen ja kuulemisen kehittämisessä hyvinvointialueella. 

Aluehallitus asettaa vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston ja monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan valtuustokausittain.

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta

Nuorisovaltuusto

Vammaisneuvosto

Vanhusneuvosto