Näin vastaamme alueen kasvuun ja tarpeisiin - katso palveluverkkosuunnitelman luonnos ja anna palautetta

VAKEssa olemme laatineet luonnoksen siitä, miten suunnittelemme järjestää sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut alueellamme vuoteen 2034 asti. Kutsumme asukkaat ja muut sidosryhmät tutustumaan luonnokseen ja antamaan palautetta. Käytämme saatua palautetta hyödyksi jatkosuunnittelussa.

Mikä on palveluverkkosuunnitelma?

Palveluverkkosuunnitelma on suunnitelma siitä, miten ja missä sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään tulevaisuudessa. Palveluverkkosuunnittelun keskeisiä tavoitteita ovat asukkaiden tarpeiden mukaisten palveluiden tuottaminen, taloudellinen ja toiminnallinen tehokkuus sekä palveluverkon monikäyttöisyys.

Lopullinen suunnitelma on tarkoitus hyväksyä hyvinvointialueen aluevaltuustossa 29.4.2024.

 

Mitä muuttaisimme ja kehittäisimme?

Palveluverkon päivityksen tarve johtuu esimerkiksi alueen kasvavasta väestöstä, mikä vaikuttaa palveluiden tarpeeseen. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on rakenteeltaan tiivis, eli palveluverkon supistamista ei ole samalla tavalla suunnitelmissa kuin useilla muilla hyvinvointialueilla. Suunnitelmassa näkyy sen sijaan useita investointeja esimerkiksi uusiin vanhustenkeskuksiin, pelastuslaitoksen valmiusasemiin ja palveluiden laajentamiseen nopeasti kasvavalle Kivistön alueelle. ​

Suunnitelmassa otetaan kantaa myös siihen, miten turvataan fyysisten ja digitaalisten palveluiden saatavuus ja saavutettavuus. Digitaalisten palveluiden kehittämistä tehdään alueella vain siinä määrin, kuin niistä tunnistetaan olevan aidosti hyötyä. ​

Anna palautetta ja vaikuta!

Paperisella lomakkeella palautetta voi jättää Vantaa-infoissa Tikkurilassa, Korsossa ja Myyrmäessä sekä Keravan yhteisasiointipisteellä.

Avainsanat

Osallisuus