Odotusajat sosiaalipalveluihin

Odotusajat iäkkään henkilön sosiaalipalveluihin

Vanhuspalvelulain mukaan puolivuosittain on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue julkaisee huhtikuun, elokuun ja joulukuun lopun tilanteesta odotusaikojen mediaanit, päätösten lukumäärät ja yli kolme kuukautta odottaneiden lukumäärän. Odotusajat julkaistaan Vakehyvan internetsivuilla, yhteispalvelupisteissä, vanhustenkeskuksissa ja toimitetaan tiedoksi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusneuvostolle.

Odotusajat

HUOM. Hyvinvointialue aloitti toimintansa 1.1.2023. Alla kuvatut luvut ovat Vantaan ja Keravan kaupunkien toimittamia ja kokoamia.