Opas päihteiden käytöstä huolestuneille pilotointiin Vantaalla

Blogi Kädet Sotessa

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeen Mielenterveys- ja päihdepalveluiden projektissa suunniteltu Opas päihteiden käytöstä huolestuneille on otettu pilottikäyttöön Vantaalla. Opas pohjautuu Sininauhasäätiön Oppaaseen kadun kansalle.

Sisältö

Mallia maailmalta

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa kehitetty Opas päihteiden käytöstä huolestuneille on saanut ideansa Sininauhasäätiön tuottamasta Oppaasta kadun kansalle. Opas kadun kansalle on listannut ensin Helsingin ja myöhemmin koko pk-seudun asunnottomien palveluita vuodesta 2017.

Idea oppaasta syntyi, kun Sininauhasäätiön työntekijä toi opintomatkaltaan Kööpenhaminasta kansalaisjärjestön tuottaman kuvallisen palveluoppaan. Pieni taskuun mahtuva kirjanen listasi eri tahojen tuottamia palveluita yhdenmukaisesti ja selkeästi symboleilla kuvitettuna. Tuolloin asunnottomien palvelukartta oli Helsingissä repaleinen. Järjestöillä oli paljon erilaista toimintaa ruuan jakelusta päivätoimintaan, mutta tietoa niistä oli saatavilla hajanaisesti.

Perinteiset tiedotuskanavat eivät tavoita helposti asunnottomia, joilla on rajalliset mahdollisuudet käyttää nettiä tai pitää tallessa pinoa eri toimijoiden flyereita. Ennen Opasta kadun kansalle tieto palveluista levisi usein lähinnä viidakkorummun välityksellä. Sininauhasäätiössä kehitettiin toimintaa maahan muualta muuttaneille, ja samalla huomattiin, että suomea taitamattoman oli vaikea saada tietoja palveluista.

Tanskalaisen mallin pohjalta päätettiin luoda opas Helsinkiin. Oppaan symbolien selitykset käännettiin seitsemälle kielelle, jotta se saavuttaisi myös esimerkiksi paperittomia, jotka eivät välttämättä puhu suomea hyvin. Pieneen taskuun mahtuvaan oppaan syntyminen on esimerkki siitä, kuinka kannattaa pitää silmät auki hyville ideoille ja monistaa toimivia konspteja. Opas on tuotettu STEAn rahoittamana yleishyödyllisenä toimintana. Oppaan ideaa ja symboleja on jaettu useiden eri tahojen käyttöön.

Asiakkaan tarpeet etusijalle

Vantaa-Kerava sote: Asukkaan asialla -hankkeessa alettiin 2021 keväällä kartoittaa päihtyneille asiakkaille suunnattuja palveluja ja niiden kehittämistarpeita. Kehittämistyöryhmäämme kuului kunnan ja poliisin edustusta sekä KAP-Vantaa -kokemusasiantuntijapankin kokemusasiantuntijoita. Suunnitteluvaiheessa asiakasnäkökulmaa nostettiin esille käyttämällä ideat Vantaan A-killan asiakkailla kommentoitavana.

Erityisesti lähdimme tarkastelemaan poliisin mahdollisuuksia asiakkaiden palveluihin ohjaamiseksi. Yhteiseen tekemiseen sitoutunut työryhmä pyöritteli ja vertaili erilaisia ideoita, ja lopulta päädyimme toteuttamaan heinäkuusta lokakuuhun kestävän pilotin, jonka aikana poliisi tarjoaa poliisivankilaan päihtymystilan vuoksi päätyneille asiakkaille mahdollisuutta nimettömään yhteydenottopyyntöön Vantaan päihdepalveluihin. Mallissa päihdepalveluiden työntekijä soittaa yhteydenottoa pyytäneelle asiakkaalle seuraavien arkipäivien aikana tarjoten tukea, neuvontaa ja tarvittaessa palveluihin ohjausta. Yhteydenottomahdollisuuden lisäksi asiakkaille jaetaan työryhmässä laatimamme Opas päihteiden käytöstä huolestuneille. Yhteydenottopyynnön sekä oppaan tarkoitus on madaltaa kynnystä palveluihin hakeutumiseen erilaisia reittejä pitkin ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Päihteiden käyttöön liittyvät haasteet näkyvät ihmisten elämässä monilla eri tavoin, joten oppaan kokoaminen erilaisista tarpeista lähtien tuntui luontevalta tavalta lähteä liikkeelle. Tarpeiksi valitsimme mm. hakeutumisen vieroitukseen, päihteettömän oleskelutilan, vertaistuen ja ruokajaon. Halusimme, että opas olisi hyödynnettävissä myös usealla kielellä, minkä vuoksi tarpeiden kuvaukset on käännetty kuudelle eri kielelle (suomi, ruotsi, englanti, venäjä, arabia, somali) sekä kuvattu symboleilla. Oppaan sisäaukeamalla avautuu taulukko, josta lukija näkee, mistä palveluista hän saa omia tarpeitaan vastaavaa tukea. Taulukko sisältää myös palveluiden yhteystiedot ja aukioloajat.

Yhteydenottopyyntömalliin sekä oppaaseen on sisällytetty vahva viesti siitä, että pienikin huoli on syy kysyä neuvoa päihdeasioissa.

Koko kenttä mukana kehityksessä

Päihdetyön kenttä on laaja ja kattaa monipuolisesti kunnan, kolmannen sektorin ja uskonnollisten yhteisöjen tuottamia palveluja. Tämän vuoksi opasta kootessa monialainen yhteistyö sekä esitteeseen valittavien palveluiden valinta toteutettiin sektorirajoja rikkoen, pyrkien huomioimaan aidosti asiakkaan tarpeet ja tiivistämään yhteen esitteeseen useiden palvelujen tiedot. Erityisesti asiakas hyötyy siitä, ettei hänen tarvitse etsiä tietoa tarvitsemistaan palveluista monesta paikasta, sillä asiakkaan näkökulmasta ei ole väliä tuottaako palveluja kunta vai kolmas sektori, kunhan hän saa tarvitsemansa avun oikeaan aikaan.

Pilotin aikana oppaita jaetaan Vantaan poliisivankilassa ja Peijaksen päivystyksessä. Uunituoreet oppaat on vasta saatu lähetettyä toimipisteisiin ja käyttökokemuksia sekä kehitysehdotuksia aletaan kerätä. Syksyllä 2021 valmiista oppaasta kerätään palautetta työntekijöiltä ja asiakkailta. Palautteen pohjalta opasta kehitetään tarvittaessa. Saadun palautteen perusteella voidaan myös pohtia, olisiko jatkossakin tiettyjen teemojen ympärille tarpeellista koota esitteitä asiakastarvelähtöisesti ja eri toimijat kooten. Tämänhetkinen esite ja tyhjä pohja omiin tarpeisiin hyödynnettäväksi löytyvät Innokylästä.

Toivottavasti jatkossakin erilaista kehittämistyötä tehdään entistä enemmän eri toimijoiden välillä asiakkaiden, ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhteistyönä. Tarve palveluiden uudistamiselle on tiedossa ja sote-uudistuksen toteutuessa onkin oleellinen hetki valjastaa laaja-alainen joukko osaajia tuomaan uutta näkökulmaa tulevaisuuden palveluiden rakentamiseen ja uusien yhteistyömahdollisuuksien kartoittamiseen.

Blogi on kirjoitettu yhteistyössä Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeen ja Sininauhasäätiön kanssa.

Liittyvä sisältö

Kaikki Kädet Sotessa julkaisut