Mielen hyvinvoinnin merkitys osana Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta

Blogi Kädet Sotessa

Mielen hyvinvointiin liittyvät teemat ovat viime aikoina olleet vahvasti näkyvillä eri medioissa, eikä suotta. Mielenterveyden haasteet, päihteiden käyttö, syrjäytyminen, kiusaaminen ja monet muut ilmiöt koskettavat ikävän suurta osaa meistä ikään katsomatta, osaa henkilökohtaisesti ja osaa läheisen roolista.

Sisältö

Mielen hyvinvointia voidaan tarkastella monella tasolla, ja usein suuntaamme katseemme sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotka tietenkin ovat oleellinen osa tilanteissa, joissa mielenterveys on järkkynyt ja ihminen tarvitsee hoitoa ja tukea. Nykyisiä palveluja tulee kehittää ja apua pystyä tarjoamaan sitä tarvitseville. Meillä Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa on kuitenkin alettu tarkastelemaan mielen hyvinvointia laajempana kokonaisuutena. Tällöin mielen hyvinvoinnin edistäminen voidaan nähdä sairauden hoidon lisäksi mm. mahdollisuutena tulla arvostetusti kohdatuksi, osallistua mielekkääseen tekemiseen ja saada vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Näitä asioita voimme edistää kehittämällä palvelujamme parempaan suuntaan, esimerkiksi lisäämällä matalan kynnyksen palveluja, kouluttamalla työntekijöitä tunnistamaan ja ottamaan mielenterveys- ja päihdeasiat puheeksi sekä jakamalla tietoa kuntalaisille, jotta mielenterveys- ja riippuvuusongelmiin liittyvä stigma vähenisi ja avun vastaanottamisen kynnys madaltuisi. Ja näitä me hankkeessa teemme! Kuitenkin mielen hyvinvoinnin edistäminen on muutakin kuin palveluissa eteneviä prosesseja.

Jokaisella meillä on mieli, ja mielentila tai –terveys vaihtelee meillä kaikilla. Mielenterveys- ja päihdeasiat ovat meidän kaikkien yhteisiä asioita, mutta mitä tällä oikeasti tarkoitetaan? Voidaanko olettaa, että tuttavan, naapurin tai kirjaston työntekijän olisi hyvä uskaltaa ottaa puheeksi mielenterveys- tai päihdeasiat arkipäiväisissä kohtaamisissa? Vaikkemme olekaan kaikki mielenterveys- ja päihdealan ammattilaisia, olemme kaikki ihmisiä ja voimme olla ihmisiä toisillemmekin. Yksi arkinen kohtaaminen voi tuoda toiselle valoa ja jaksamista pitkäksikin aikaa.

Helppo ja lyhyt kysymys, ”Mitä sinulle kuuluu?” on jo pitkään esiintynyt Mieli ry:n kampanjoissa. Tätä kysymystä voi edelleen kannustaa ihmisten kysyvän toisiltaan. Olethan tuolloin myös valmis kuulemaan ja kuuntelemaan, mitä kanssakulkijasi sinulle vastaa.

Sanna Kostamo
Sanna Kostamo työskentelee mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisprojektin projektipäällikkönä Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa

Emmi Ikonen
Emmi Ikonen työskentelee mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisprojektin erityisasiantuntijana Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa

Liittyvä sisältö

Kaikki Kädet Sotessa julkaisut