Järjestöjen ja yhteisöjen osallisuus keskeistä perhekeskuksessa - haastattelut kehittämisen tukena

Blogi Kädet Sotessa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella tulevaisuudessa toimiva perhekeskus kokoaa saman katon alle perheiden sosiaali- ja terveyspalvelut kattavasti. Tavoitteena on tukea perheitä eri elämäntilanteissa, tuoda matalan kynnyksen palveluita helposti sekä tasapuolisesti kaikkien saavutettavaksi ja tuottaa asiakaslähtöisiä palveluita saumattomasti, tarvittaessa monialaisella yhteistyöllä.

Sisältö

Kaikki lapsiperheiden palvelut ovat saatavilla sekä käymällä perhekeskuksessa henkilökohtaisesti että asioimalla sähköisessä perhekeskuksessa verkon kautta. Perhekeskuksen palveluvalikoimaan kuuluvat esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvola sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, mutta myös perheiden avoimet kohtaamispaikat. Järjestöjen ja erilaisten yhteisöjen osuus ja osallisuus palveluiden toteuttamisessa sekä niiden kehittämisessä on merkittävä.

Järjestöjen ja yhteisöjen ääni on haluttu saada esiin mahdollisimman monipuolisesti pitkäjänteiseen kehittämistyöhön, tulevien palveluiden kehittämiseen osallistuu jo nyt edustajia useasta eri järjestöstä. Osana perhekeskuksen kehittämistä toteutettiin myös 15 järjestöhaastattelua. Teamsin kautta toteutettuihin haastatteluihin osallistui Vantaan ja Keravan perheiden parissa työskenteleviä järjestöjä ja yhteisöjä. Kyselyssä selvitettiin järjestöjen ja yhteisöjen toiveita ja huolia perhekeskuskehittämisestä sekä kysyttiin näkemystä, siitä millaisia palveluita sähköisen perhekeskuksen tulisi sisältää. Haastatteluissa korostui toive oikea-aikaisista palveluista ja kokonaisvaltaisesta kohtaamisesta. Toimiva vuorovaikutus perhekeskuksen eri toimijoiden välillä nähtiin myös tärkeäksi. Sähköisen perhekeskuksen osalta toivottiin monipuolisia palveluita eri elämäntilanteisiin täydentämään palveluvalikoimaa lähivastaanottojen ja kasvokkaisten kohtaamisten lisäksi.

Haastatteluista voi sanoa yhteenvetona, että järjestöt ja yhteisöt pitävät tulevaa perhekeskusta onnistuessaan merkittävänä uudistuksena hyvinvointialueelleen lapsiperheille. Järjestöt myös kokevat oman osallisuutensa mielekkäänä osana palvelukokonaisuutta. Tärkeää on tunnistaa jo nyt toimivat mallit, mutta myös jatkokehittää uusia yhteistyömalleja. Yhteistyön tavoite on alueen perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen ja työskentely tätä päämäärää kohti koetaan erittäin merkityksellisenä. Haastattelut vahvistivat käsityksiämme eri toimijoiden tavoitteellisen yhteistyön tärkeydestä ja jatkamme työskentelyä tämän eteen myös jatkossa.

Satu Alanko
Satu Alanko työskentelee projektikonsulttina Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa

Liittyvä sisältö

Kaikki Kädet Sotessa julkaisut