Ihmissuhteiden turvallisuuden edistäminen on sosiaalista talkootyötä

Blogi Kädet Sotessa

Vantaalla ja Keravalla vietetään jälleen marraskuussa (viikolla 47 eli 21-27.11.22) väkivallan vastaista teemaviikkoa. Teemaviikko on järjestyksessään kolmas laatuaan.

Sisältö

Jo viime vuonna keravalaisilla työntekijöillä oli pääsy mukaan Vantaalla jo perinteeksi muodostuneeseen väkivaltafoorumiin ja tänä vuonna yhteistyö on syventynyt. Yhteinen tekemisen meininki vaan vahvistuu, kun virallinen siirtyminen hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa tapahtuu.

Työ turvallisen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen puolesta on sosiaalista talkootyötä, johon tarvitaan ihan jokaista, niin työntekijää kuin kuntalaistakin. Jokaisella alueella työskentelevällä ja asuvalla on mahdollisuus osallistua jollain tavalla näihin ”talkoisiin”, koska jokainen voi tehdä jotakin, jotta oman lähipiirin, naapuruston, oppilaitoksen, työyhteisön tai kaupunginosan ihmissuhteet olisivat turvallisempia. Jo pelkkä toisen ihmisten kuulumisten kysyminen sekä aidon kiinnostuksen ja välittämisen osoittaminen voi olla jollekin merkittävä asia!

Turvallisuuden edistämisellä ja väkivallan ehkäisyllä sekä väkivallan mahdollisimman varhaisella tunnistamisella ja tuen sekä avun tarjoamisella on ratkaiseva merkitys ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiselle. Teemaviikko on oiva mahdollisuus saada laajaa näkyvyyttä kaikelle sille upealle työlle, jota väkivallan ehkäisemiseksi ja ihmisten turvallisuuden takaamiseksi tehdään nyt jo joka päivä mitä moninaisimmin tavoin kasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen saralla.

On kuitenkin tärkeää, että turvallisuudesta ja väkivallasta puhutaan myös suoraan kuntalaisille eikä tietoa tarjota vain välillisesti erilaisten palvelujen ja ammattilaisten kautta. Koska väkivalta on aiheena edelleen monin tavoin arkaluontoinen ja jopa vaikea, on hyvä, että ihmisillä on mahdollisuus päästä tiedon ja tuen pariin myös itsenäisesti, omassa arkiympäristössään ja itselleen sopivassa aikataulussa.

Viestiminen suoraan kuntalaisille ei poista työntekijöiden koulutuksen ja moniammatillisen keskustelun ja yhteistyön tarvetta vaan pikemminkin päinvastoin: mitä herkemmin ihmiset tunnistavat omassa elämäntilanteessaan olevan ongelman ja rohkaistuvat puhumaan ja hakemaan apua, sitä valmiimpia myös työntekijöiden ja työyhteisöiden tulee olla kohtaamaan tämä moninainen ja usein kompleksisuudessaan haastava ilmiö.

Vantaan ja Keravan väkivallan ehkäisytyön yleisenä lähtökohtana on avoimuus ja se, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä. Vasta väkivaltaongelman oikeanlaisen tunnistamisen kautta on mahdollisuus päästä käsiksi ilmiön juurisyihin, vaikuttaa aidosti turvallisuutta edistävästi ja auttaa asiakasta hän tilanteessaan tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Väkivallan vastaiselle viikolle tuotettu materiaali onkin täysin vapaasti kaikkien saatavilla ja käytettävissä. Materiaali ja linkit tuotettuihin videoihin löytyvät Vantaan kaupungin verkkosivuilta.

Väkivallan vastaista teemaviikkoa vietetään toivottavasti myös tulevina vuosina varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen sekä sosiaali- ja terveystoimen yhteisenä ponnistuksena.

Tavoitteena on myös, että teemaviikko tulevaisuudessa edelleen laajenee: ihannetilanteessa teemaviikko ei vain tavoita enemmän työntekijöitä ja kuntalaisia vaan se myös innostaa heitä osallistumaan ja ottamaan kantaa sekä turvallisuuden puolesta että kiusaamista ja väkivaltaa vastaan.

Olette sydämellisesti tervetulleita mukaan turvallisuustalkoisiin – tehdään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueesta kaikille turvallinen paikka olla ja elää, opiskella, työskennellä sekä harrastaa!

Lotta Hällström, erityisasiantuntija, perhekeskustoimintamallin kehittäminen, Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hanke

Liittyvä sisältö

All Kädet Sotessa posts