Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla

Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluita Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella.

Lapsi leikkii rakennuspalikoilla

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeessa. Hankkeessa mm. pilotoidaan uusia työtapoja ja menetelmiä sekä kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä tukevia rakenteita.

Kansalliseen tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan kuuluvan Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hankkeen tavoitteena on kehittää malli sosiaali- ja terveyspalveluista, jotka tarjoavat laaja-alaista tukea asiakkailleen, ennaltaehkäisevästi, saavutettavasti ja tietoon perustuen. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella hankkeen kehittämiskärjiksi on valittu:

  • Neuvonta ja asiakasohjaus, projektipäällikkö Raisa Saraniemi
  • Vastaanottopalvelut, projektipäällikkö Virve Ristolainen
  • Lasten nuorten ja perheiden palvelut, projektipäällikkö Marjo van Dijken
  • Mielenterveys- ja päihdepalvelut, projektipäällikkö Veera Korppi-Tommola

Lisäksi hankkeessa kehitetään Tulevaisuuden sote-keskus -konseptia, jonka tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveyspalveluista yhtenäinen kokonaisuus, joka on selkeä ja helposti lähestyttävä, niin asiakkaalle kuin työntekijällekin.

Kehittämiskärkien valintaa ovat ohjanneet Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen erityispiirteet, kuten suuri väestönkasvu, lasten ja nuorten suuri osuus sekä muiden kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvien osuus väestöstä. Näiden lisäksi kehitetään tulevaisuuden sote-keskus -toimintamallia, jossa palvelut olisivat saatavilla helposti, yhden yhteydenoton perusteella.

Valtakunnallisen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelman tavoitteena on siirtää sosiaali- ja terveyspalveluiden painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan ja mahdollistaa palveluihin pääsy nopeasti, helposti ja oikea-aikaisesti. Ohjelmaan kuuluva Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hanke seuraa samoja tavoitteita ja hankkeen kehittämistyötä ohjaavatkin:

  • Saatavuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus
  • Ennaltaehkäisy ja ennakointi
  • Laatu ja vaikuttavuus
  • Monialaisuus ja yhteentoimivuus
  • Kustannusten nousun hillintä

Tavoitteisiin pyritään pääsemään parantamalla saavutettavuutta mm. digitaalisia palveluita hyödyntämällä, nykyisiä prosesseja tehostamalla sekä tukemalla Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palvelujen kehitystä. Hankkeessa myös kokeillaan uusia menetelmiä erilaisissa piloteissa.

Hanke on aloitettu vuonna 2020 Vantaan ja Keravan kaupunkien alaisuudessa ja se jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Sotenuotiolla-podcast

Tästä voit kuunnella Sotenuotiolla-podcastin jaksoja. Linkit avautuvat Spotify-palvelussa.

Hankkeen laskutustiedot 1.1.2023 alkaen

1.1.2023 alkaen Vantaa–Kerava-sote: Asukkaan asialla -hanke toimii Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella. Löydät hyvinvointialueen laskutustiedot täältä.

Hankkeen kustannuspaikat ovat 1.1.2023 alkaen seuraavat:

512500020    Hankkeen yleinen kustannuspaikka
512500030    Hanketoimisto
512500040    Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
512500050    Mielenterveys- ja päihdepalvelut
512500060    Tulevaisuuden sote-keskus -konsepti
512500070    Neuvonta ja asiakasohjaus
512500080    Vastaanottopalvelut

Jos et ole varma käytettävästä kustannuspaikasta, kysy lisätietoja palvelun tilaajalta hankkeesta.

Lisätietoja

Marja Veikkolainen

Vantaa–Kerava-sote - Asukkaan asialla -hanke
Hankepäällikkö