Du känner väl redan till Maisa? Det är lätt att uträtta ärenden i Maisa, och den följer med dig överallt

Aktuellt

Maisa är klientportalen för social- och hälsovården, genom vilken du kan uträtta dina social- och hälsovårdsärenden på ett mångsidigt sätt.

Maisa kulkee mukanasi kaikkialla.

Via Maisa-portalen kan du bland annat:

  • boka och avboka tider samt kontrollera framtida händelser
  • ta del av undersökningsresultat och laboratorieresultat
  • sköta ärenden på en annan persons vägnar, till exempel en barns eller en äldre närstående
  • svara på elektroniska enkäter
  • spara mätresultat för uppföljning av egenvård
  • göra ansökningar till socialvårdens tjänster.

Via Maisa kan du förbereda dig inför mottagningen genom att fylla i blanketten med förhandsuppgifter redan i förväg. Via Maisa hittar du också andra enkät som kartlägger ditt hälsotillstånd och ditt mående.

Dessutom ger Maisa möjligheten att kommunicera med en social- och hälsovårdsexpert i icke-brådskande ärenden. Du kan till exempel fråga om råd i frågor om din vård eller service. Till exempel kan du sända en bild av ditt sår, och en yrkesutbildad person kan bedöma om det finns behov att komma till mottagningen och få vård.

Utöver hälsovårdsärenden kan du via Maisa också sköta ärenden inom socialvården. Du kan till exempel ansöka om förebyggande /kompletterande utkomststöd eller stöd för närståendevård. Via Maisa kan man också göra en orosanmälning, om du är orolig över hur någon person klarar sig.