Vanda och Kervo välfärdsområde börjar betala engagemangstillägg och tipsarvode till en del av personalen

Aktuellt

Personalbristen på sjukhusen och servicehusen är i nuläget problematisk även i Vanda och Kervo. Detta är något som vi nu vill ta itu med på ett effektivt sätt.

Henkilöstöpula sairaaloissa ja palvelutaloissa on tällä hetkellä huolestuttava myös Vantaan ja Keravan alueella. Kuvituskuva.

”Det är helt tydligt att en sådan här situation kräver exceptionella och snabba åtgärder för att garantera kund- och patientsäkerheten. Välfärdsområdets ledningsgrupp har därför beslutat att engagemangstillägg ska börja betalas åt personal som arbetar med vissa uppgifter”, berättar välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö.

Engagemangstillägget är ämnat för de uppgifter i vårdkedjan som är de mest centrala i fråga om kund- och patientsäkerhet.

”Det är ändå viktigt att betona att alla gör värdefullt arbete hos oss och att det här inte är ett ställningstagande om det", säger Aronkytö.

Engagemangstillägg betalas ut till en begränsad grupp 

Engagemangstilläggen betalas ut från den 1.5.2023 och är i kraft till den 30.9.2024. Engagemangstilläggen berör bland andra sjukskötare och närvårdare vid sjukhus, samt sjukskötare, närvårdare, biträdande avdelningsskötare och undervisningsskötare inom omsorgsboende, hemvård och servicehus.

Ungefär 20 % av välfärdsområdets anställda omfattas av engagemangstilläggen. Tilläggets storlek uppgår till 300–1000 euro var tredje månad, beroende på uppgift. Det omfattar både nuvarande personal och ny personal som rekryteras.

Dessutom börjar välfärdsområdet betala ett tipsarvode på 400 euro för tips som leder till ett nytt arbetsavtal på över sex månader med en ny person. Detta gäller inte personer som arbetar inom förvaltningen.

Harmoniseringen av löner är mer omfattande

I början av juni höjs allas löner mer än någonsin tidigare när den generella lönehöjningen på 2,2 % träder i kraft. 

De första harmoniseringarna av löner sker också i början av juni. Det här betyder att lönerna för personer som gör samma arbete förenhetligas. Arbetsgivaren använder i år extra pengar på harmoniseringen av löner så, att höjningar också sker i början av oktober. På så sätt påskyndas harmoniseringen.

”Höjningarna riktas till de uppgifter med de största utmaningarna i fråga om personaltillgång och de största löneskillnaderna", säger välfärdsområdets personaldirektör Anne Sivula.

"Förutom lönen är det förstås också viktigt att vardagen löper. Därför fokuserar vi på ledarskap och andra frågor som påverkar det dagliga arbetet, utifrån vad personalen har fört fram”, konstaterar Sivula.

Ytterligare information fås av:

  • Personaldirektör Anne Sivula, anne.sivula@vakehyva.fi
  • Välfärdsområdesdirektör Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi