I Vanda och Kervo välfärdsområde har man tagit i bruk ett nytt gemensamt responssystem. Du kan ge respons med det elektroniska formuläret.

Nainen nauraa.

I Vanda och Kervo välfärdsområde har man tagit i bruk ett nytt gemensamt responssystem som riktas till social- och hälsovårdens kunder.

Med responssystemet samlar man kontinuerligt in information om funktionaliteten med tjänsterna, kundnöjdheten och möjliga utvecklingsbehov. Genom systemet får man nationellt enhetlig och jämförbar kvalitetsinformation om välfärdsområdets tjänster.

Ge respons

Respons från välfärdsområdet samlas in genom webbsidorna på sidan Ge respons.

Du kan ge respons på social- och hälsovårdens olika tjänster och enheter med det elektroniska responsformuläret. Respons kan ges 24 timmar om dygnet.

Responsen behandlas i välfärdsområdets egna tjänster och enheter. Om du vill ha ett svar på responsen, lämna din kontaktinformation i responsformuläret. Respons kan också ges anonymt.

Lämna inte din personbeteckning eller annan känslig och konfidentiell information i responsen.  Du kan inte heller avboka eller boka tider med responsformuläret.

Om du har några akuta frågor rörande tjänsten eller behandlingen, diskutera i första hand med personalen på avdelningen som gett tjänsten eller behandlingen.

Du observerar väl, att om din respons gäller Vanda eller Kervo kommuners tjänster, så ska responsen ges på kommunernas egna responssidor:

Vandas responskanal (vantaa.fi)

Kervos responskanal (kerava.fi)