Den lyckade sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning väcker uppmärksamhet

Aktuellt

Jobbcoachning Virtaamo och Luotsaamo har haft besök från Ungern. Virtaamo och Luotsaamo är föregångare inom sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning. Besöket gjordes av en ungersk lokalorganisation som stöder sysselsättningen av personer med intellektuell funktionsnedsättning. Gästerna var imponerade av de omfattande stödprocesserna för Virtaamos och Luotsaamos kunder och av hur servicen ordnas.

Unkarilaiset vieraat sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstöä ryhmäkuvassa

Företrädare för organisationen Hungarian Charity Services of the Order of Malta, som stöder sysselsättningen av personer med intellektuell funktionsnedsättning i Ungern, besökte Vanda och Kervo välfärdsområdes stödtjänster för sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning måndagen den 8.5.2023. Ett givet mål för besöket var Malmängens boende- och aktivitetscenter. I samma lokaler arbetar även jobbcoachning Luotsaamos kunder.

Luotsaamo, som övergått från Vanda stad till Vanda och Kervo välfärdsområde, har gjort ett imponerande arbete tillsammans med jobbcoachning Virtaamo och andra tjänster som stöder sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning. I Vanda var sysselsättningsgraden för personer med intellektuell funktionsnedsättning 12,4 % år 2019, jämfört med 2–3 % i resten av landet. Resultaten av detta arbete har uppmärksammats bland annat med tre utmärkelser vid Kunteko-galan. Förutom personer med intellektuell funktionsnedsättning betjänar Virtaamo och Luotsaamo även bland andra personer med hörsel- och synnedsättning, CP-skada, funktionsnedsättning, ett brett spektrum av inlärningssvårigheter, samt personer på autismspektrumet.

Arbets- och dagverksamhetens chef Pirjo Sjölund säger att Virtaamos och Luotsaamos verksamhetsidé är flexibel och mångsidig. Målet är att göra sysselsättningsprocessen så smidig som möjligt för alla inblandade parter. Vanda och Kervo välfärdsområdes värderingar, såsom rättvisa, märks också i sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning. Man ska få lön för sitt arbete, konstaterar Sjölund.

Våra arbetstränare och handledare är dedikerade och brinner för sitt arbete.

Pirjo Sjölund, Arbets- och dagverksamhetens chef

De ungerska gästerna var mycket intresserade av arbetet, som påbörjats i Vanda stad och nu fortsätter i Vanda och Kervo välfärdsområde. Särskilt imponerade var gästerna av organiseringen av jobbcoachningen och skapandet av en heltäckande stig för jobbcoachningskunderna.

Allt har tagits i beaktande.

En ungersk gäst om jobbcoachningsverksamheten

Jobbcoachning på arbetsplatserna, attitydförändringar och långsiktiga kundrelationer är de idéer som gästerna kommer att börja utveckla i hemlandet. I diskussionerna lyftes också projektarbetets realiteter fram: om servicen inte är bestående, som i Virtaamo och Luotsaamo, är det inte alltid möjligt att bedriva långsiktigt kundarbete.

Työvalmennus Virtaamon työntekijä

Jobbcoachning Luotsaamo erbjuder bland annat arbete i tvätterier.
​​​

Målet är lönearbete på den öppna arbetsmarknaden

Jobbcoachning Virtaamo och Luotsaamo vid Vanda och Kervo välfärdsområde gör banbrytande arbete inom sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning. Jobbcoachning Virtaamo ordnar jobbcoachningstjänster med målet att hitta lönearbete på den öppna arbetsmarknaden baserat på kundens kompetens, önskemål och arbetsförmåga. Virtaamo erbjuder jobbcoachning i enlighet med modellen för stödd sysselsättning. Målet är att stöda kunden och arbetsgivaren i anställningens olika skeden. En väsentlig del av arbetet är också att besöka företag och öka medvetenheten om anställning av partiellt arbetsföra personer och deras potential som arbetstagare. Läs mer om jobbcoachning Virtaamo på våra hemsidor.

Jobbcoachning Luotsaamo stöder också sysselsättningen av personer med funktionsnedsättning genom att skapa arbetsplatser inom äldrecentrens stöduppgifter. Arbetstillfällen finns i tvätterierna, måltidsservicen och institutionsvården. I Luotsaamo tar kunden viktiga steg mot den öppna arbetsmarknaden med stöd från professionella handledare. I Luotsaamo lär sig kunden de färdigheter som behövs i arbetslivet i en trygg arbetsmiljö som stöder inlärning.  Läs mer om jobbcoachning Luotsaamo på våra hemsidor.

 

Keywords

Vammaisten palvelutTyöllistymisen tuki