Rehabiliterings- och bedömningsperiod för äldre inom den effektiverade boendeservicen