Brådskande vård vid hälsostationen under samma dag