Oro för ett barn eller en ung person

Etiketter

Tjänster för barn, unga och familjer

Barnskyddets uppgift är att trygga barnets rättigheter samt stöda föräldrar och andra vårdnadshavare i uppfostran.

Göra en barnskyddsanmälan

Göra en barnskyddsanmälan under tjänstetid (mån-fre kl. 8-16)

Med telefon:

Du kan ringa till barnfamiljers och barnskyddets jour, tel. 0941915500

I Maisa:

Du kan göra barnskyddsanmälan i Maisa-klientportalen utan inloggning med den här länken eller genom att välja Maisa på framsidan maisa.fi "Gör en anmälan till socialvården". Välj Vanda eller Kervo som kommun, välj sedan i formuläret som öppnas ”Anmälan om barn 0–17 år” som typ för anmälan. Fyll i formuläret och tryck ”Skicka”.

Med e-post:

Utanför tjänstetid (efter kl. 16 och under helger)

Du kan göra anmälan genom att ringa till social- och krisjouren, tel. 09 8392 4005

I akuta situationer som hotar liv och hälsa ring 112.

Orosanmälan

Du kan göra en begäran till socialvården för att bedöma behovet.

Socialvården bedömer situationen och samtidigt kan man vid behov även bedöma behovet av barnskydd. För familjer kan man ordna olika typer av stöd (t.ex. hemtjänst för barnfamiljer familjearbete och socialhandledning).

Anmälningarna behandlas inom 7 dagar.

Under tjänstetid (mån-fre kl. 8-16)

Med telefon:

Du kan ringa till barnfamiljers och barnskyddets jour, tel. 0941915500

I Maisa:

Du kan göra barnskyddsanmälan i Maisa-klientportalen utan inloggning med den här länken eller genom att välja Maisa på framsidan maisa.fi "Gör en anmälan till socialvården". Välj Vanda eller Kervo som kommun, välj sedan i formuläret som öppnas ”Anmälan om barn 0–17 år” som typ för anmälan. Fyll i formuläret och tryck ”Skicka”.

Med e-post:

Utanför tjänstetid (efter kl. 16 och under helger)

Du kan göra anmälan genom att ringa till social- och krisjouren tel. 09 8392 4005

I akuta situationer som hotar liv och hälsa ring 112.

Mer information om barnskyddsanmälan

Information på olika språk

Webbplatsen Lastensuojelu.info är en webbsida som produceras av Lastensuojelun Keskusliitto (barnskyddets centralförbund), som erbjuder grundinformation om barnskydd i Finland. Mer detaljerad information kan du hitta på olika myndigheters webbsidor. I enskilda fall kan du ta kontakt med myndigheten i fråga. Flera organisationer inom olika områden ger dessutom råd på en allmän nivå.