Strategi

I strategin för Vanda och Kervo välfärdsområdes första fullmäktigeperiod uppställs mål för fullmäktigeperioden 2023–2025, men en gemensam riktning byggs upp på längre sikt. För Vanda och Kervo välfärdsområde utarbetas en strategi som omfattar välfärdsområdets olika uppgiftsområden. Välfärdsområdesstrategin omfattar även servicestrategiska linjedragningar för social- och hälsovården och i strategin beaktas räddningsverkets beslut om servicenivå. 

 

Vanda och Kervo välfärdsområdesstrategi 2023-2025.pdf(pdf, 1.06 MB)