Service vouchers for clients

Suun terveydenhuolto

Ohje sähköisen palvelusetelin vastaanottaneelle potilaalle

Suun terveydenhuollon palvelusetelin palvelupolku

Palvelusetelit vanhusten palveluissa

Palveluseteli myönnetään palveluntarpeen arvioinnin ja palveluratkaisun perusteella.

Palvelusetelit vammaispalveluissa

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut