Asunnottomuuden ehkäisyhanke

Tags

Aikuissosiaalityö

Asunnottomuuden ehkäisyhankeen kohderyhmänä on asunnottomat ja asunnottomuusuhan alla olevat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asukkaat, jotka eivät ole palveluiden piirissä sekä heidän parissaan työskentelevät ammattilaiset. Hankkeessa kehitetään palveluja heikoimmassa asemassa ja monialaisen tuen tarpeessa oleville asunnottomille. Hankkeessa työskentelee kaksi tiimiä: jalkautuvan työn tiimi ja kehittäjätiimi.

Project status
Ongoing
Project schedule
-
Budget
680 000 €

Moniammatilliseen jalkautuvan työn tiimiin kuuluu: kokemusasiantuntija, ohjaaja-asiantuntija, sairaanhoitaja, kaksi sosiaaliohjaajaa sekä sosiaalityöntekijä. Tiimi kehittää Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle moniammatillista jalkautuvaa työskentelytapaa, jossa yhdistyvät sosiaali- ja terveydenhuollon osaaminen sekä kokemusasiantuntijuus. Tiimi tekee etsivää työtä kohderyhmän parissa sekä antaa moniammatillista palveluohjausta ja neuvontaa. Tavoitteena on saattaa asiakkaat varmistetusti tarvittavien palveluiden piiriin ja tukea asumistilanteen ratkaisuissa. Voit olla hankkeen asumisneuvontaan yhteydessä, jos olet huolissasi omasta tai läheisesi tilanteesta.

Sairaanhoitaja-sosiaalityöntekijä-kehittäjätiimi kehittää asumisneuvontaa. Asumisneuvonta on tarkoitettu kaikille hyvinvointialueen asukkaille, jotka kaipaavat neuvontaa ja ohjausta asumiseen liittyvissä kysymyksissä. Neuvonta on kertaluonteista sekä lyhytkestoista palvelua. Asiakkaan tarpeen mukaan voidaan sopia yhdestä kolmeen yksilökäyntiä tilanteen kartoittamiseksi ja ratkaisemiseksi. Asumisneuvonnassa asiakasta auttaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja Kelan työntekijä. Kevään 2023 aikana luodaan myös konsultaatiokanavia terveydenhuollon ja kolmannen sektorin välille. Syksyllä suunnitelmissa on aloittaa talousneuvola asumisneuvonnan yhteydessä.

Asumisneuvonta toimii matalan kynnyksen periaatteella joka tiistai klo 12–15 Verson sosiaaliaseman tiloissa (Vernissakatu 8 C). Saapuessaan riittää, että asiakas ilmoittautuu vahtimestareille. Saapujat ohjataan asumisneuvontaan tulojärjestyksessä. Apua saa myös puhelimitse. Asumisneuvonnan puhelin päivystää ma-to kello 12–15 numerossa 09 4191 7040.

Hanke on lisäksi koonnut asunnottomuustyötä tekevien verkoston. Verkoston tavoitteena on toimia julkisen ja kolmannen sektorin yhteisenä tiedonvälityksen ja kehittämistyön alustana.  Asunnottomuuden ehkäisyhanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. 

More information

Harri Nieminen

Projektipäällikkö
harri.nieminen@vakehyva.fi

Asumisneuvonta

+358 94 191 7040 asumisneuvonta@vakehyva.fi

ma-to klo 12-15

Jalkautuvan tiimin asiakasyhteydenotot

jalkautuva.aehanke@vakehyva.fi

Keywords

Asunnottomuus