Strategia

Hyva, parempi, paras – strategia ohjaa kohti Suomen parasta hyvinvointialuetta 

Hyvinvointialuestrategia ohjaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päätöksentekoa, valmistelua ja palvelutuotantoa. Lisäksi se määrittelee tavoitteet, joiden toteutumiseksi meillä työskennellään 1.1.2023 alkaen.  

Strategia luo arvopohjan toiminnalle, ja vastaa kysymykseen: Millainen hyvinvointialue haluamme olla?  

Tahdomme olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Arvot, joihin uskomme ovat oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja rohkeus.

Strategiaan on nostettu viisi näkökulmaa hyvinvointiin, jotka määrittelevät tavoitteita laaja-alaisesti ja heijastavat hyvinvointialueen arvoja. Ne ovat: 

  1. Vahvistamme hyvinvointia ja turvallisuutta  
  2. Parannamme palveluita 
  3. Arvostamme henkilöstöämme  
  4. Toimimme yhdessä 
  5. Huolehdimme kestävästä taloudesta 

Yllä luetellut viisi näkökulmaa on avattu strategiassa konkreettisiksi tavoitteiksi, joiden toteutumista seurataan mittareilla.  

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tavoitteita määrittävät myös strategiaan kirjatut palvelulupaus vuodelle 2023, visio sekä missio.  

Visio on seuraava: Vuonna 2030 asukkaiden hyvinvointi ja tyytyväisyys palveluihin ovat Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella valtakunnallisesti korkeimmat, palvelut on uudistettu rohkeasti tietoa hyödyntäen ja kumppaneita kuullen ja VAKE on työpaikkana halutuin hyvinvointialue. 

Palvelulupaus vuodelle 2023 kuuluu: Vantaan ja Keravan asukkaat pääsevät palveluihin nopeammin ja hyvinvointialueen vetovoima työnantajana on parantunut huomattavasti. 

Missiomme on: Järjestämme alueen sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti. Vahvistamme peruspalveluja ja tarjoamme asiakkaalle hänen yksilöllisten tarpeittensa mukaisen, yhteensovitetun palvelukokonaisuuden. 

Pääset tutustumaan strategiaan tästä:

Vakehyva Strategia.pdf(pdf, 947.29 KB)