Tjänster

B

F

G

  • Gemenskapsboende för vuxna

    Tjänst

    Gemeskapsboende är enligt socialvårdslagen boendeservice för personer som behöver en lämplig bostad samt vård och omsorg.

H

K

R

S

Ö

  • Öppet vardagsrum-verksamhet 

    Tjänst

    Den öppna vardagsrumsverksamheten stöder funktionsförmågan och förmågan att klara av vardagen, samt erbjuder meningsfull sysselsättning.