Vandainfo och Kervos servicepunkt ger handledning och rådgivning i frågor om välfärdsområdet

News

Vanda och Kervo välfärdsområde har anskaffat allmän handlednings- och rådgivningstjänster av Vanda och Kervo städer. Dessutom hänvisar välfärdsområdets telefonväxel till den tjänst som behövs.

Asiakaspalvelua hyvinvointialueella.

Vanda och Kervo välfärdsområdes allmänna handledning och rådgivning ges av Vandainfo i Vanda och Kervos servicepunkt i Kervo. Städernas verksamhetsställen ger råd och handledning för att hitta den rätta tjänsten på välfärdsområdet. Utöver det kan man på Vandainfo och Kervos servicepunkt hämta och lämna välfärdsområdets ansökningsblanketter och få råd i hur man använder e-tjänster.

Utöver verksamhetsställena får du handledning och rådgivning i frågor som gäller välfärdsområdet per telefon, e-post och chat-tjänster. Vandainfos verksamhetsställen finns i Korso, Myrbacka och Dickursby. Kervos servicepunkt är belägen i Sampolas servicecenter.

Välfärdsområdets allmänna handledning och rådgivning är avsedda för alla som behöver service och handledning för att hitta till tjänster.

Vandainfos chat-tjänst, telefonnummer samt verksamhetsställenas adresser och öppettider finns på Vandas webbplats. Kervos servicepunkts chat-tjänst, telefonnummer samt verksamhetsställenas adresser och öppettider finns på Kervos webbplats.

Vanda och Kervo välfärdsområdes telefonväxel betjänar mån–fre kl. 8–17 på numret 09 4191 91. Telefonväxeln är en allmän växel som hänvisar till rätt tjänst.