Vad förändras i välfärdsområdet?

News

Vanda och Kervo städers social- och hälsotjänster samt räddningsväsendet övergår 1.1.2023 till Vanda och Kervo välfärdsområde. I den här nyheten har man samlat de viktigaste förändringarna för årsskiftet.

Lapsi kirjoittaa

Vuodenvaihteessa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueelle

De bekanta tjänsterna nära dig

Med början 2023 ordnas social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningsväsendet av Vanda och Kervo välfärdsområde.

Vanda och Kervo städers social- och hälsotjänster övergår i sin nuvarande form till Vanda och Kervo välfärdsområde. De bekanta hälsostationerna betjänar dig även i fortsättningen och några verksamhetsställen läggs inte ner. Från och med årsskiftet kan du även välja ditt verksamhetsställe från välfärdsområdets alla serviceställen. Även social- och hälsovårdstjänsternas nuvarande personal går över till välfärdsområdets tjänst.

Du hittar Vanda och Kervo välfärdsområdets tjänster och verksamhetsställen på välfärdsområdets webbsidor. 

Mellersta Nylands räddningsverk betjänar i fortsättningen i både Vanda och Kervo som Mellersta Nylands välfärdsområden. Bekanta dig med Mellersta Nylands räddningsverk på webbsidan.

Specialistsjukvården i Vanda och Kervo välfärdsområde ansvaras av HUS-sammanslutningen som ägs av både Nylands välfärdsområde som Helsingfors stad, fortsätter HUS arbete. Bekanta dig med grundandet av HUS-sammanslutningen i HUS meddelande.

Nya webbsidor och servicenummer, förändringar i klientavgifterna

Vanda och Kervo välfärdsområdets egna webbsidor öppnades i december 2022 och du hittar de på vakehyva.fi. I fortsättningen hittar du alla nyheter och tjänster för välfärdsområdet på webbsidorna. Byggandet av sidorna är fortfarande i gång och innehåll läggs till hela tiden till på sidorna.

Social- och hälsovårdstjänsternas nuvarande servicenummer ändras till välfärdsområdets servicenummer. Ändringen av nummer började redan i december och de resterande servicenumren ändras innan årsskiftet. Läs mer om ändrade servicenummer på välfärdsområdets webbsidor.

Personliga telefonnummer till anställda som övergår till välfärdsområdet kan komma att ändras vid årsskiftet.

Vanda och Kervos nuvarande klientavgifter ändras till välfärdsområdets klientavgifter. Regionfullmäktige godkände klientavgifterna för 2023 enligt regionstyrelsens förslag på regionfullmäktiges möte som hölls i november. Även klientavgifternas kontonummer ändras till välfärdsområdets kontonummer 1.1.2023.

Du kan även följa Vanda och Kervo välfärdsområde på sociala medier, Facebook, Twitter, LinkedIn och YouTube.

En ny självständig organisation

Välfärdsområdet är en organisation som är helt separerat från städerna och har en egen ledning som blivit vald i regionvalen. Du kan bekanta dig med Vanda och Kervo välfärdsområdets organisation och strategi på välfärdsområdets webbsidor.

Välfärdsområdets finansiering kommer i huvudsak från staten samt klientavgifterna för servicen, vilket är en stor förändring till den nuvarande modellen som baserar sig på kommunernas finansiering. Förändringsfasen uppvisar ett underskott i budgeten för Vanda och Kervo välfärdsområde, men ekonomin kommer snart att vara i balans. Läs mer och välfärdsområdets budget på välfärdsområdets webbsidor.

Delta i invånarinfot på nätet

Vanda och Kervo välfärdsområdets invånarinfo ordnas torsdagen 15.12.2022 med början klockan 18 på nätet. Du hittar deltagarlänken till infot samt möjligheten att skicka egna frågor som behandlas på mötet på välfärdsområdet webbsidor.