Den första budgeten i välfärdsområdets historia godkändes vid områdesfullmäktiges sista sammanträde för året

News
Kuva valtuustosalista, jossa aluevaltuutettuja

Välfärdsområdesfullmäktige för Vanda och Kervo välfärdsområde (VAKE) hade sitt sista sammanträde år 2022 i fullmäktigesalen i Vanda stadshus på tisdagen den 20. december.

Välfärdsområdesfullmäktige för Vanda och Kervo välfärdsområde (VAKE) hade sitt sista sammanträde år 2022 i fullmäktigesalen i Vanda stadshus på tisdagen den 20. december.

Med paragraf 107 godkände områdesfullmäktige enhälligt Vanda och Kervo välfärdsområdes förslag på investeringsplan för åren 2024–2027. Förslaget på investeringsplan finns att läsa på publikationssidan på adressen https://vakehyva.cloudnc.fi/

Den mest diskuterade punkten på föredragningslistan var § 108 Godkännande av budgeten 2023 och ekonomiplanen 2023–2026. Alla fullmäktigegrupper höll anföranden: Samlingspartiets fullmäktigegrupp, Socialdemokraternas fullmäktigegrupp, De Grönas fullmäktigegrupp, Sannfinländarnas fullmäktigegrupp, Vänsterförbundets fullmäktigegrupp, Centerns fullmäktigegrupp, Rörelse Nu-fullmäktigegruppen, Kristdemokraterna KD, Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp, samt Makten tillhör folkets fullmäktigegrupp.

I gruppanförandena betonades det stora arbete som gjorts under det gångna året, både inom beredningen av välfärdsområdet och i det politiska beslutsfattandet. Tidsplanen för beredningen har varit snäv, men det finns en stark övertygelse bland fullmäktigegrupperna att arbetet på välfärdsområdet kan inledas tryggt den 1. januari 2023.

Budgetprojektet fick beröm för den goda samarbetsandan över hela linjen. Talarna konstaterade att det historiska förhandlingsresultatet uppnåddes, trots olika politiska åsikter, på ett effektivt sätt, samtidigt som man lyssnade på alla parter.

Oron för framtiden gällde bland annat välfärdsområdets personaltillgång, den nuvarande personalens belastning samt den ökande efterfrågan på tjänster på grund av en åldrande befolkning.

Henri Mehtälä, som talade som Vanda och Kervo välfärdsområdes ungdomsfullmäktiges representant, uttryckte särskild oro över tillgången till mentalvårdstjänster för unga. Samtidigt berömde Mehtälä att Vanda och Kervo välfärdsområdes budget bland annat omfattar åtgärder för att bekämpa ungdomsbrottslighet.

Med paragraf 110 på föredragningslistan godkände områdesfullmäktige uppdateringen av förvaltningsstadgan för Vanda och Kervo välfärdsområde från och med den 1. januari 2023, i enlighet med områdesstyrelsens ursprungliga förslag. Det godkända utkastet till förvaltningsstadgan finns att läsa på publikationssidan på adressen https://vakehyva.cloudnc.fi/.

Det justerade protokollet för sammanträdet med bilagor finns att läsa i sin helhet på publikationssidan från och med den 27. december kl. 12.

More information

Timo Aronkytö

Vanda och Kervo välfärdsområde
välfärdsområdesdirektör
timo.aronkyto@vantaa.fi

Sirkka-Liisa Kähärä

Vanda och Kervo välfärdsområde
områdesfullmäktiges ordförande
sirkka-liisa.kahara@vakehyva.fi