Några allvarliga kvalitetsavvikelser har nyligen inträffat i de måltidstjänster som köps av välfärdsområdet – förstärkt kvalitetskontroll har inletts

Aktuellt

Etiketter

ÄldreomsorgSamarbetspartners

Tyvärr har det under vecka 15 förekommit enstaka allvarliga kvalitetsavvikelser, där främmande föremål har hamnat i maten. Detta har berört ett begränsat antal kunder i april. Kunderna informerades omedelbart om situationen. En läkare har också rådfrågats. Inga kunder skadades, men främmande föremål i maten är alltid en stor risk som tas på största allvar. 

Attendos produktionsprocesser och riktlinjer har omedelbart reviderats. Dessa har diskuterats med organisationens hela personal. Inom Attendo pågår för närvarande förstärkt kvalitetskontroll. 

Till måltidstjänsterna hör produktion och transport av mat samt välfärdsområdets matdistribution. Därför förstärker också välfärdsområdet sin kvalitetskontroll och ser över sina riktlinjer. 

”Vi beklagar verkligen kvalitetsavvikelserna, sådant här borde aldrig hända. Vi önskar att tröskeln ännu är låg för att skicka respons. På så sätt kan vi få en så korrekt bild av tjänstens nuvarande kvalitet som möjligt”, konstaterar Nina Linja, chef för organisationellt stöd. 

Den tredje misstänkta kvalitetsavvikelsen undersöks fortfarande. I de fall som redan har utretts rör det sig om ett mänskligt misstag. Det har inträffat flera ovanliga kvalitetsavvikelser under en kort tidsperiod, så situationen undersöks i sin helhet. I detta skede kan det ännu inte helt uteslutas att det rör sig om skadegörelse, även om inget tyder på det. ”En förstärkt kvalitetskontroll har inletts. Vi kommer att vara klokare efteråt.” 

Ge respons 

Matportioner delas dagligen ut till cirka 1 500 kunder inom Vanda och Kervo. Vi ber kunder och personal att rapportera alla kvalitetsbrister utan att tveka. 

  • Du kan ge allmän respons om måltidstjänsterna genom att skriva e-post till adressen palaute@vireko.fi    

  • Om det finns brister i tjänstens kvalitet kan du ge respons till stödtjänstteamet för äldre på telefonnummer 09 4191 6020 på vardagar mellan kl. 10.00 och 13.00, eller per e-post till tukipalvelut.vahva@vakehyva.fi. 

  • Om du vill få information om alternativa sätt att ordna måltidstjänster kan du kontakta seniorrådgivningen på vardagar mellan kl. 9.00 och 15.00 på telefonnummer 09 4191 6000 eller per e-post på adressen seniorineuvonta@vakehyva.fi