Palvelusetelit asiakkaille

Suun terveydenhuolto

Ohje sähköisen palvelusetelin vastaanottaneelle potilaalle

Suun terveydenhuollon palvelusetelin palvelupolku

Palvelusetelit vanhusten palveluissa

Palveluseteli myönnetään palveluntarpeen arvioinnin ja palveluratkaisun perusteella.

Palvelusetelit vammaispalveluissa

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut