Palvelut A-Ö

A

 • Apuvälinepalvelut

  Palvelu

  Apuvälinepalveluiden tavoitteena on tukea toimintakykyä ja arjen toiminnoista suoriutumista.

K

 • Kotihoito

  Palvelu

  Kotihoidon palvelu tukee omassa kodissa asumista neuvonnan, ohjauksen, hoidon ja kuntoutuksen avulla.

V

 • Vammaisten ammatillinen tukihenkilö

  Palvelu

  Ammatillinen tukihenkilöpalvelu tukee sinua elämän nivelkohdissa ja/tai itsenäistymistäsi ja irtautumistasi lapsuuden kodista.

 • Vammaisten asunnon muutostyöt

  Palvelu

  Vammaisten asunnon muutostöillä tuetaan itsenäistä suoriutumista kotiympäristössä.

 • Vammaisten henkilökohtainen apu

  Palvelu

  Henkilökohtainen apu tukee sinua välttämättömissä toiminnoissa kotona ja kodin ulkopuolella.

 • Vammaisten koululaisten ja opiskelijoiden loma-ajan toiminta

  Palvelu

  Vammaisen lapsen loma-ajan toimintaa järjestetään perheen tilanteen ja palvelutarpeiden mukaisesti koulun joulu- ja kesälomien aikana.

 • Vammaisten liikkumista tukevat palvelut

  Palvelu

  Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä.

 • Vammaisten muut kotiin vietävät palvelut

  Palvelu

  Palveluilla tuetaan selviytymistäsi turvallisesti kotona sisältäen asumisvalmennuksen sekä hoitajan ja avustajan kotiin.

 • Vammaisten ohjaus ja neuvonta

  Palvelu

  Ohjausta ja neuvontaa koskien vammaisille tarkoitettuja tukitoimia ja palveluja tai alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukea.

 • Vammaisten omaishoidon tuki

  Palvelu

  Vammaisten omaishoidon tuen avulla hoito ja huolenpito järjestetään kotioloissa omaisen tai muun läheisen henkilön avulla.

 • Vammaisten palveluasuminen

  Palvelu

  Tukea asumiseen ympärivuorokautisesti tai vuorokauden eri aikoina asumispalveluyksikössä tai omaan kotiin tuotujen tukien avulla.

 • Vammaisten päivätoiminta

  Palvelu

  Vammaisten päivätoiminta tukee mielekkään toiminnan keinoin osallisuutta, toimintakykyä, itsenäistä elämässä suoriutumista sekä sosiaalista vuorovaikutusta.

 • Vammaisten sopeutumisvalmennus

  Palvelu

  Sopeutumisvalmennukseen kuuluu neuvonta, ohjaus ja valmennus sinun ja lähiyhteisösi sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi.

 • Vammaisten sosiaalityö

  Palvelu

  Vammaisten sosiaalityön tavoitteena on tukea ja edistää aktiivista ja itsenäistä elämää sekä vähentää vamman aiheuttamia rajoitteita tai esteitä.

 • Vammaisten tehostettu palveluasuminen

  Palvelu

  Tehostetun palveluasumisen tavoitteena on toimintakykysi edistäminen ja ylläpitäminen ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan keinoin asumisyksikössä.

 • Vammaisten tilapäishoito

  Palvelu

  Vammaisten tilapäisen hoidon avulla järjestetään omaishoidettavan hoito hoitajan lakisääteisten vapaiden aikana tai muuten perheen jaksamisen tueksi.

 • Vammaisten tuettu asuminen

  Palvelu

  Tuetulla asumisella tuemme itsenäiseen asumiseen siirtymistäsi. Ohjaaja tekee kotikäyntejä luoksesi tai asiointikäyntejä kanssasi.

 • Vammaisten työllistymistä tukeva toiminta

  Palvelu

  Vammaisten työvalmennuksen tavoitteena on löytää asiakkaan osaamista, toiveita ja työkykyä vastaavaa palkkasuhteista työtä.

 • Vammaisten työtoiminta

  Palvelu

  Vammaisten työtoiminnan tavoitteena on tukea, ylläpitää ja edistää toiminta- ja työkykyä sekä edistää osallisuutta ja työllistymismahdollisuuksia.