Palvelut A-Ö

A

 • Apuvälinepalvelut

  Palvelu

  Apuvälinepalveluiden tavoitteena on tukea toimintakykyä ja arjen toiminnoista suoriutumista.

G

K

 • Kotihoito

  Palvelu

  Kotihoidon palvelu tukee omassa kodissa asumista neuvonnan, ohjauksen, hoidon ja kuntoutuksen avulla.

S

 • Siivouspalvelu

  Palvelu

  Siivouspalvelulla tuetaan kotona asumista kotiisi järjestettävän ylläpitosiivouksen avulla.

T

 • Turva-auttamispalvelu

  Palvelu

  Turvarannekkeella ympäri vuorokauden toimiva hälytyspalvelu auttaa sinua äkillisessä ja ennakoimattomassa avuntarpeessa.

V

 • Vanhusten kotikuntoutus

  Palvelu

  Kotikuntoutuksella ylläpidetään ja edistetään arjen toimintakykyä sekä tuetaan turvallista kotona asumista.

 • Vanhusten kuntouttava päivätoiminta

  Palvelu

  Kuntouttava päivätoiminta ylläpitää sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä, mikä mahdollistaa ja tukee kotona asumista.

 • Vanhusten liikkumista tukevat palvelut

  Palvelu

  Liikkumista tukevilla palveluilla tuetaan sinua kodin ulkopuolisessa asioinnissa sekä liikkumisessa.

 • Vanhusten lyhytaikainen palveluasuminen

  Palvelu

  Lyhytaikaisella ympärivuorokautisella palveluasumisella tuetaan kotona asumistasi asumispalveluyksikössä järjestettävien hoitojaksojen avulla.

 • Vanhusten ohjaus ja neuvonta

  Palvelu

  Saat yleistä ja yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta, sekä tarvittaessa laaja-alaisen palvelutarpeen arvioinnin ja omatyöntekijän.

 • Vanhusten omaishoidon tuki

  Palvelu

  Omaishoidon avulla tuemme hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisesi tai muun läheisesi avulla.

 • Vanhusten perhehoito

  Palvelu

  Perhehoidolla hoitosi tai huolenpitosi järjestetään osa- tai ympärivuorokautisesti joko perhehoitajan yksityiskodissa tai kotonasi.

 • Vanhusten pienimuotoiset asunnon muutostyöt

  Palvelu

  Pienimuotoisilla asunnon muutostöillä tuetaan kotiutumista ja kotona asumista esimerkiksi kynnyksien poiston avulla.

 • Vanhusten sosiaalinen kuntoutus

  Palvelu

  Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan tehostetusti sosiaalista toimintakykyä syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

 • Vanhusten sosiaalityö

  Palvelu

  Erityisen tuen tarpeeseesi vastataan vanhusten sosiaalityön avulla voimavarojasi vahvistaen.

 • Vanhusten tuettu asuminen

  Palvelu

  Tuetulla asumisella tarkoitetaan itsenäisen asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla.

 • Veteraanipalvelut

  Palvelu

  Veteraaneille, järjestetään kuntoutusta ja erilaisia palveluja, joilla voidaan tukea toimintakykyä ja kotona asumista.