Palvelut A-Ö

A

 • Aikuisten fysioterapia

  Palvelu

  Fysioterapian tavoitteena on edistää ja vahvistaa terveyttä sekä liikunta- ja toimintakykyä.

 • Aikuisten puheterapia

  Palvelu

  Puheterapiasta saa apua puheilmaisun ja/tai puheen ymmärtämisen häiriöihin, äänihäiriöihin tai nielemisvaikeuksiin.

 • Aikuisten ravitsemusterapia

  Palvelu

  Ravitsemusterapeutti antaa ohjausta syömiseen ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa.

 • Aikuisten toimintaterapia

  Palvelu

  Toimintaterapiassa pyritään löytämään ratkaisuja päivittäisten toimintojen vaikeuksiin.

 • Apuvälinepalvelut

  Palvelu

  Apuvälinepalveluiden tavoitteena on tukea toimintakykyä ja arjen toiminnoista suoriutumista.

D

 • Diabeteksen hoito terveysasemalla

  Palvelu

  Hyvinvointialueen diabeetikoita hoidetaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden yhteistyönä yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti.

E

G

H

J

 • Jalkaterapia

  Palvelu

  Jalkaterapiassa tarjotaan diabeetikon ja nivelreumaatikon jalkaongelmien hoitoa ja ennaltaehkäisyä.

K

 • Kiireellinen hoito terveysasemalla saman päivän aikana

  Palvelu

  Välitöntä ja kiireellistä hoitoa saa hyvinvointialueen kaikilla terveysasemilla.

 • Kiireetön hoito ja neuvonta terveysasemalla

  Palvelu

  Terveysaseman terveydenhuollon ammattihenkilöiltä saa tarvitsemaansa neuvontaa ja hoitoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

 • Kotisairaalapalvelut

  Palvelu

  Kotisairaalassa hoidetaan sairaalatasoista hoitoa tarvitsevia potilaita heidän omassa kodissaan tai kodinomaisessa ympäristössä.

 • Kuulontutkimus

  Palvelu

  Terveysasemalla tehdään seulontakuulontutkimuksia. Seulontakuulontutkimus tehdään, kun epäillään kuulon olevan alentunut.

 • Kuvantaminen

  Palvelu

  Uudenmaan alueella kuvantamispalvelut hoitaa HUS. HUS:n toimipisteiden yhteystiedot ja aukioloajat löydät HUS:n sivuilta.

L

 • Laboratoriopalvelut

  Palvelu

  Uudenmaan alueella laboratorio- ja näytteenottopalvelut hoitaa HUSLAB. HUS:n toimipisteiden yhteystiedot ja aukioloajat löydät HUS:n sivuilta.

 • Lasten ja nuorten fysioterapia

  Palvelu

  Fysioterapiassa tuetaan ikätasoista kehittymistä ja ohjataan vanhempia taitojen kehittymisen tukemiseksi.

 • Lasten ja nuorten lääkinnällinen kuntoutus

  Palvelu

  Lääkinnällinen kuntoutus on täydentävää kuntoutustoimintaa, johon kuuluvat yksilöllisesti myönnettävät terapiat ja apuvälineet.

 • Lasten ja nuorten puheterapia

  Palvelu

  Puheterapialla vahvistetaan kommunikaation, puheen- ja kielenkehityksen, sekä syömisen taitoja, ja ennaltaehkäistään oppimisvaikeuksia.

 • Lasten ja nuorten ravitsemusterapia

  Palvelu

  Ravitsemusterapeutilta saat ohjausta syömiseen ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa.

 • Lastenneuvola

  Palvelu

  Lastenneuvolassa seurataan lapsesi fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä.

 • Lääkinnällinen kuntoutus

  Palvelu

  Lääkinnällinen kuntoutus on täydentävää kuntoutustoimintaa, johon kuuluvat yksilöllisesti myönnettävät terapiat ja apuvälineet.

M

 • Mielenterveyspalvelut

  Palvelu

  Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella päihde- ja mielenterveyspalvelut palvelevat yhdessä mielenterveys- ja päihdekuntoutujia.

O

P