Simonkylän vanhustenkeskus, kuntoutus- ja arviointiyksikkö