Vanhusten kuntoutus- ja arviointijakso tehostetussa asumispalvelussa