Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishanke

Asiasanat

TerveyspalvelutVanhusten palvelut

Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishankkeessa kehitetään ikäihmisille suunnattuja kotiin annettavia etäpalveluja.

Vanhempi rouva istuu pöydän ääressä ja katselee tablettilaitetta hymyillen

Hankkeessa kehitetään ikääntyneille etäpalveluja kotona asumisen tueksi.

Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishankkeen tarkoituksena on luoda entistä kattavampi ja paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaava etäpalvelujen palveluvalikko, joka huomioi myös ennakoivan ja asiakkaan hyvinvointia tukevan näkökulman. Hankkeessa pilotoidaan videovälitteisesti toteutettavaa etäkotihoitoa sekä asiakkaiden tarpeisiin perustuvia etäryhmätoimintoja, kuten fysioterapeutin ohjaamia ja yksinäisyyden tunteen vähenemiseen pyrkiviä yhteisöllisiä ryhmiä.

Etäpalvelut on suunnattu kotihoidon asiakkaille ja omaishoitoperheille, joiden arvioidaan hyötyvän etäpalvelusta. Tavoitteena on saada hankkeen aikana etäpalveluiden piiriin noin 10 prosenttia Vantaan ja Keravan kotihoidon asiakkaista, mikä tarkoittaa noin 150–200 asiakasta. 

Etäkotihoito on perinteisten kotihoidon käyntien tavoin asiakkaan tarpeisiin sekä hoito- ja palvelusuunnitelmaan perustuvaa maksullista palvelua. Etäkäynnillä asiakasta ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, ja aina tarvittaessa asiakkaan luokse tehdään myös perinteinen kotihoidon käynti. 

Etäpalvelujen kehittämisessä panostetaan tekniikan osalta helppokäyttöisyyteen. Asiakkaan luokse viedään ja asennetaan käyttövalmis tablet-tietokone. Yhteys voidaan asiakkaan suostumukseen perustuen avata myös hoitajan toimesta sovittuna aikana. Etäpalvelu on turvallista toteuttaa, sillä asiakkaan tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja yhteydet ovat suojattuja.  

Vantaan ja Keravan etäpalvelujen kehittämistyö on osa kansallista Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palvelujen hanketta, jossa tuetaan kuntia ja uusia hyvinvointialueita niiden iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen kokonaisuuden kehittämisessä. Etäpalvelujen kehittämishankkeen osatavoitteet ovat linjassa Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palvelujen hankkeen tavoitteiden kanssa:

  • Kotona asumista tukevat palvelut ovat asiakaslähtöisiä
  • Asiakas saa oikeat palvelut oikeaan aikaan
  • Riittävä ja osaava henkilöstö turvaa kotiin annettavien palvelujen laadun
  • Palvelujen laatu varmistetaan järjestelmällisellä seurannalla

Etäpalvelujen kehittämishanke on myös osa kansalliseen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan liittyvää Vantaa-Kerava -sote: Asukkaan asialla -hanketta, jossa kehitetään sosiaali- ja terveyspalveluita Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta varten. 

Kehittämishankkeen aikana etäpalvelun laatua ja vaikutuksia arvioidaan kaikkien osatavoitteiden osalta. Arviointia tehdään esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen, RAI-arviointien ja säästettyjen kotihoidon matka-aikojen perusteella.

Etäpalvelujen kehittämisessä osallisuuden edistäminen on keskiössä. Osallisuutta edistetään asiakaspalautteita hyödyntäen ja asiakkaiden kanssa yhteiskehittäen. Lisäksi hankkeen aikana tullaan perustamaan ikäihmisten asiakasraati, jota voidaan hyödyntää asiakaslähtöisten palvelujen kehittämisessä.

Hanke on aloitettu vuonna 2022 Vantaan ja Keravan kaupunkien alaisuudessa ja se jatkuu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella vuoden 2023 loppuun saakka.

Vakehyvia uutisia -uutiskirje

Täältä voit lukea Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä sen kehittämishankkeiden yhteisen uutiskirjeen viime julkaisut!

Lisätietoja

Petra Blom-Toivonen

Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishanke
Projektipäällikkö
040 704 7054 petra.blom-toivonen@vakehyva.fi