Apua ja tukea lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille

Asiasanat

LapsetNuoretPerheetTyöikäiset

Väkivalta on sosiaalinen ongelma, joka vaikuttaa haitallisesti koko siihen yhteisöön, jossa sitä ilmenee. Sekä väkivallan kokijoille, todistajille että tekijöille on tarjolla apua. Väkivallan kokemukset kannattaa ottaa puheeksi mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Mitä on lähisuhdeväkivalta?

Lähisuhdeväkivalta on väkivaltaa, joka toteutuu läheisissä ihmissuhteissa. Lähisuhdeväkivalta on laajempi käsite kuin perhe- tai parisuhdeväkivalta, koska se ottaa huomioon myös muut läheiset ihmiset.

Väkivalta eroaa riita- tai konfliktitilanteesta, jossa on yleensä kaksi suhteellisen tasavahvaa ja aktiivista osapuolta. Väkivallassa sen sijaan on kyse epätasapainoisesta valtasuhteesta, jossa alisteisessa asemassa oleva osapuoli kokee pelkoa ja turvattomuutta. Haastaviin vuorovaikutussuhteisiin voi joskus sisältyä myös molemminpuolista väkivaltaa.

Väkivallan käyttäjä voi olla kuka tahansa perheenjäsen, myös lapsi. Lähisuhdeväkivaltaa voi toteutua myös muissa sukulaisuus- ja ystävyyssuhteissa. Lähisuhdeväkivallalle on tyypillistä tarkoituksellisuus ja toistuvuus, eli kyse ei yleensä ole kertaluonteisesta teosta.

Miten tunnistan väkivallan?

Väkivaltaa suoraa ja epäsuoraa ja se voi näyttäytyä esimerkiksi toimintana, johon liittyy:

 • fyysistä toisen satuttamista tai kajoamista
 • henkistä vallankäyttöä, alistamista, pilkkaamista, vähättelyä, kontrollia, uhkaa
 • seksuaalisuutta loukkaavaa tai pakottavaa toimintaa
 • seuraamista, yksityisyyden loukkaamista, vainoamista
 • taloudellista vallankäyttöä ja riistämistä
 • uskontoon tai kulttuuriin pakottamista tai sillä väkivallan perustelemista
 • kaltoinkohtelua ja laiminlyöntiä eli tekoa tai tekemättä jättämistä, joka vaarantaa terveyden, hyvinvoinnin tai turvallisuuden
 • sosiaalista ulossulkemista
 • kunniaan liittyvää väkivaltaa
 • tyttöjen sukuelinten silpomista

Miksi väkivallasta kannattaa puhua?  

Väkivalta on aihe, joka herättää monenlaisia tunteita. Turvattoman elämäntilanteen ja siihen liittyvien kielteisten tunteiden ei kannata antaa jatkua ja hallita elämää vaan ne kannattaa ottaa puheeksi esimerkiksi sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammattilaisen kanssa.

Jos olet kokenut väkivaltaa lähisuhteissasi, sinun on ehkä hyvä tietää, että et ole tilanteessasi yksin. Osa samassa tilanteessa olleista voisi jo vakuuttaa sinulle, että väkivaltakokemus ei määrittele koko loppuelämää. Jopa vakavan väkivallan kokemisen jälkeen ihmisellä on mahdollisuus oikeanlaisen avun turvin toipua takaisin hyvään elämään.

Myös tilanteessa, jossa ongelmana on taipumus väkivaltaiseen käyttäytymiseen, apua kannattaa hakea matalalla kynnyksellä. Väkivaltaisen käyttäytymisen taustalta löytyy monenlaisia syitä, joita on hyvä lähteä purkamaan asiaan perehtyneen ammattilaisen kanssa. Väkivallan käyttö on sarja vääriä valintoja, eli asia, johon jokainen voi omalla toiminnallaan itse vaikuttaa.

Miksi apua kannattaa hakea?

Väkivalta on sosiaalinen ongelma, joka vaikuttaa haitallisesti koko siihen yhteisöön, jossa sitä ilmenee. Olitpa käyttänyt väkivaltaa, kokenut väkivaltaa tai todistanut väkivaltaa lähisuhteissasi, sinua voidaan auttaa.

Käsittelemätön väkivaltakokemus siirtyy helposti seuraavan sukupolven taakaksi. Väkivallan kierre on onneksi mahdollista katkaista. Asia kannattaakin ottaa puheeksi mahdollisimman matalalla kynnyksellä.

Väkivallaton VAKE - YouTube-kanavalta löydät kolme kokemusasiantuntijavideota, joissa vakavaa väkivaltaa kokenut, väkivaltaisesti käyttäytynyt ja työssään väkivaltailmiötä kohtaava ihminen kertovat tarinansa. Väkivallaton VAKE - YouTube-kanavalta löytyy myös videosarja aiheesta ”Kun lapsi lyö – Mitä teen, kun lapsi käyttäytyy väkivaltaisesti” sekä muuta väkivalta-aiheeseen liittyvää videomateriaalia.

Mistä saan apua tilanteeseeni?

Tuen ja avun tarve on aina yksilöllistä. Kun kohtaat sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen, kerro rohkeasti, mikäli lähisuhteissasi on väkivaltaa. Voitte yhdessä pohtia, miten voit lisätä omaa turvallisuuttasi tai ratkaista ongelmasi. Myös aikaisemmin tapahtuneista väkivallan kokemuksista kannattaa puhua, jos ne ovat jääneet käsittelemättä ja vaikuttavat negatiivisesti elämääsi.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen YouTube-kanavalla on lyhyt animaatio, jossa kerrotaan tarjolla olevista palveluista lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneille.

Perheesi tilanteeseen sopivaa apua ja tukea voit saada esimerkiksi Perheneuvolasta. Perheneuvolan palvelut tavoitat lapsiperheiden neuvonnan ja ohjauksen kautta. Lapsiperheiden neuvonta- ja ohjaus palvelee arkisin klo 9-12, puh. 09 4191 5200.

Älä kanna turhaa taakkaa - puhu väkivallasta -palvelukartta

Akuuttia apua 24/7 tarjoaa

 • Nollalinja p. 080 005 005 (maksuton, anonyymi, palvelua useilla kielillä)
 • Sosiaali- ja kriisipäivystys p. 09 8392 4005
 • Vantaan turvakoti p. 040 4555 543
 • Keski-Uudenmaan turvakoti p. 050 325 2900
 • SPR:n Nuorten turvatalo p. 09 871 4043 / p. 050 3395413 (tekstiviestit, WhatsApp)
 • Turvakoti Mona p. 045 6396 274 (maahanmuuttajataustaiset naiset)

Pidempiaikaista apua ja tukea tarjoaa

 • Rikosuhripäivystys ma-pe 9-20 p. 116 006
 • Vantaan turvakoti ry:n lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluyksikkö (Koivula) ark. 8-16 p. 040 773 1063
 • Lyömätön Linja Keski-Uusimaa, ark. p. 050 373 2822
 • Miessakit ry / Lyömätön Linja (miehille), p. 044 751 1334, lyomaton.linja@miessakit.fi
 • Maria Akatemia (naisille), p. 09 7562 2250
 • Monika-Naiset liitto ry / Kriisikeskus Monika (maahanmuuttajataustaisille naisille) ma klo 9-19 ja ti-pe klo 9-16, p. 0800 05058
 • Nicehearts ry (maahanmuuttajataustaisille naisille) +358 44 7417351 johanna.snellman@nicehearts.com
 • Lyömätön Linja Espoossa / Miehen Linja (maahanmuuttajataustaisille miehille), p. 09 276 62 8 99, kontakti@lyomatonlinja.fi