Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle rahoitusta koronapandemian seurauksien korjaamiseen

Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Suomen kestävän kasvun ohjelmaan kuuluvalle VaKeHyva – Hyvät palvelut -hankkeelle 10 242 000 euroa koronapandemian aiheuttamien seurauksien korjaamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Valkoiseen takkiin pukeutunut henkilö kulkee käytävällä katsoen tablettitietokonetta

VaKeHyva - Hyvät palvelut –hankkeessa tähdätään mm. hoitoon pääsyn nopeuttamiseen.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen VaKeHyva – Hyvät palvelut -hanke kuuluu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, jonka tavoitteena on mm. nopeuttaa hoitoon pääsyä, purkaa koronapandemiasta aiheutunutta sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, lisätä uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa sekä edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.

Hanke on aloittanut Vantaan ja Keravan alueella vuonna 2022, jonka aikana on mm. tehty selvitys koronapandemian myötä heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevista asiakasryhmistä, joiden tilanne edellyttää kehittämistoimia rahoituksen avulla vuosina 2023–2025. Lisäksi asukkailta on kerätty kokemuksia ja näkemyksiä siitä, miten heidän hyvinvointiaan ja terveyttään voitaisiin edistää entistä paremmin alueella.

Sosiaali- ja terveysministeriön nyt myöntämää EU:n elpymisvälineestä (Next Generation EU) peräisin olevaa rahoitusta tullaan kohdistamaan vuosien 2023–2025 aikana kehittämistyöhön liittyen esimerkiksi mielenterveys- ja päihdehäiriöihin, pitkäaikaissairaiden hoidon jatkuvuuteen, ikääntyneiden palveluihin ja maahanmuuttajaperheiden auttamiseen. Lisäksi rahoituksen avulla kehitetään mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen entistä sujuvampaa palvelumallia, ammattilaisten kirjaamiskäytänteitä sekä kansalaisten ja ammattilaisten digitaalisia palveluja.

Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupunkien, HUS-Yhtymän, Etelä-Suomen muiden hyvinvointialueiden sekä hyvinvointialueen asukkaiden ja esimerkiksi järjestöjen kanssa.

Lue lisää VaKeHyva - Hyvät palvelut -hankkeesta.

 

Next Generation EU -tunnus

Avainsanat

Korona