VAKEn etäkotihoidon kehittämistyö herättää kiinnostusta Japanissa asti

Ajankohtaista

Asiasanat

Vanhusten palvelut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella (VAKE) tehdään kehittämistyötä, joka herättää kiinnostusta myös toisella puolella maailmaa. Japanilaiset sairaanhoitajaopiskelijat saivat viime viikolla kuulla kokemuksia hyvinvointialueella tehdystä etäpalvelujen kehittämistyöstä ikäihmisten kotona asumisen tukemiseksi.

3 henkilöä istuu kokoushuoneen pöydän ääressä katsoen isoa kuvaruutua, jossa näkyy vanhus, japankinkielistä tekstitystä ja videoneuvottelun osallistujien pikkukuvia.

Japanilaisille opintovieraille esiteltiin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kotihoidon etäpalveluja mm. japanin kielellä tekstitetyn videon avulla.

Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishankkeessa on viime vuodesta alkaen kehitetty perinteistä kotihoitoa täydentäviä etäpalveluja, jotka sisältävät videovälitteisesti toteutettavaa etäkotihoitoa ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvia etäryhmiä, kuten jumpparyhmiä sekä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä tukevia ryhmiä. Tieto hyvinvointialueella sujuvasti startanneesta etähoivapilotista on kantautunut myös merten taakse - kehittämishankkeen työntekijät saivat mielenkiintoisen yhteistyöpyynnön, johon he vastasivat ilolla.

Videoyhteydellä toteutetun opintovierailun aikana parikymmentä japanilaista sairaanhoitajaopiskelijaa kuunteli kiinnostuneina, kun hankkeen asiantuntijat kertoivat kehitetyistä uusista etäpalvelujen toimintamalleista sekä niihin liittyvistä kokemuksista ja oivalluksista viimeisen vuoden aikana.

Kokemuksia etäpalveluista on hyvinvointialueella kertynyt jo runsaasti: tällä hetkellä VAKEssa tuetaan erilaisten etäpalvelujen avulla jo noin 90 asiakkaan kotona pärjäämistä, ja toimintaa laajennetaan henkilökunnan määrän lisääntyessä asteittain.  

Japanilaisia sairaanhoitajaopiskelijoita kiinnosti tilaisuudessa erityisesti mm. minkälaiset asiakkaat soveltuvat etäkotihoitoon sekä lääkeannostelurobotiikan hyödyntäminen suomalaisessa kotihoidossa.

Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishanke on aloitettu vuonna 2022 Vantaan ja Keravan kaupunkien alaisuudessa ja se jatkuu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella vuoden 2023 loppuun saakka.

Lue lisää Vantaan ja Keravan kotona asumista tukevien etäpalvelujen kehittämishankkeesta.