Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus osallisuusohjelman teemoina

Ajankohtaista

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ensimmäisen osallisuusohjelman ohjaava teema on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen osallisuus. Osallisuusohjelma antaa raamit hyvinvointialueen osallisuustyölle.

Nuoria istumassa portailla

Aluevaltuusto hyväksyi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ensimmäisen osallisuusohjelman kokouksessaan 14.3.2023. Osallisuusohjelma on hyvinvointialuestrategiaa toimeenpaneva dokumentti, jossa käsitellään alueen asukkaiden, palvelujen käyttäjien, henkilöstön ja sidosryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä niiden edistämistä hyvinvointialueella.  

Osallisuusohjelman valmistelu aloitettiin syksyllä 2021. Alueen asukkaille, palveluiden käyttäjille, henkilöstölle ja sidosryhmille järjestettiin työpajoja, joissa selvitettiin näiden toiveita, tarpeita ja odotuksia osallisuudelle hyvinvointialueella. Ohjelman työstöä jatkettiin vuonna 2022 määrittelemällä tavoitteet ja toimenpiteet osallisuuden edistämiseksi. Ohjelma viimeisteltiin loppuvuodesta 2022 määrittelemällä mittarit ohjelman tavoitteille. 

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen osallisuusohjelman 2023–2025 ohjaava teema on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen osallisuus. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen osallisuus tarkoittaa, että osallisuus on kaikkien asia ja osallisuuden kokemus kuuluu kaikille. Jokaisella hyvinvointialueen asukkaalla, asiakkaalla, työntekijällä ja sidosryhmän edustajalla on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen asioihin.   

“Osallisuusohjelmaamme on rakennettu eteenpäin vahvasti ja määrätietoisesti useita eri toimijoita osallistaen. Ohjelma antaa erinomaisen pohjan tulevalle jatkotyöskentelylle, jossa osallisuuden eri osa-alueita ja niihin liittyviä käytännön toimia lähdetään pohtimaan ja toteuttamaan yhdessä hyvinvointialueen toimialojen kanssa.” toteaa sosiaalityön johtaja Elina Eeva.  

Osallisuusohjelmaan voi tutustua tarkemmin verkkosivuillamme.

Lisätietoja

Hilda Hakkarainen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Erityisasiantuntija
Hilda.hakkarainen@vakehyva.fi