Sinun hyvinvointisi on meidän yhteinen asiamme

Ajankohtaista

Asiasanat

KonsernipalvelutHallintoYhteistyökumppanit

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue tekee yhteistyötä Vantaan ja Keravan kaupunkien sekä muiden sidosryhmien kanssa alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on laaja kokonaisuus, joka pitää sisällään kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen tarjoamia palveluja.

Nuori ja vanha ihminen lukevat kirjaa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on monen eri alan ja toimijan yhteistyötä

Ihmisen hyvinvointiin vaikuttavat monet seikat, kuten ihmissuhteet, harrastukset sekä työ- ja koulutusmahdollisuudet. Myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyö on yhtä moninaista ja lopulta vain pieni, vaikkakin merkittävä, osa siitä tehdään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue tekeekin Vantaan ja Keravan kaupunkien, HUS-yhtymän sekä alueen järjestöjen, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa yhdessä töitä alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue keskittyy hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä ydintehtäväänsä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen sekä asukkaittensa hyvinvoinnin ja terveyden seuraamiseen raportointiin.

HYTE-neuvotteluissa sovitaan yhteistyöstä

Jotta Vantaan ja Keravan alueen asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavat toimijat voisivat tehdä yhteistyötä, näiden tulee sopia keskenään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koskevista tavoitteista, toimenpiteistä, yhteistyöstä ja seurannasta. Tätä varten pidetään lakisääteiset HYTE-neuvottelut.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue järjestää ensimmäiset lakisääteiset HYTE-neuvottelut yhdessä Vantaan ja Keravan kaupunkien, HUS-yhtymän sekä alueen järjestöjen edustajien kanssa helmi-maaliskuussa. Neuvotteluissa käydään keskustelua tulevasta yhteistyöstä, tavoitteista ja toimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Vantaan ja Keravan alueella. Tavoitteena neuvotteluissa on tunnistaa kunkin toimijan näkökulmasta hyvinvoinnin ja terveyden ilmiöitä, huolenaiheita sekä vahvuuksia.

Käytännön toimet suunnitelmaan

Kun HYTE-neuvotteluissa on tutustuttu alueen eri toimijoiden näkökulmiin ja rooleihin alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, nämä huomioidaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatimisessa. Hyvinvointikertomus- ja suunnitelma toimivat suuntaviivoina alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä parantavien käytännön toimien suunnittelussa ja totutuksessa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue valmistelee ensimmäisen alueellisen hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman vuoden 2023 aikana, yhteistyössä Vantaan ja Keravan kaupunkien, HUS-yhtymän ja muiden sidosryhmien kanssa. Osana hyvinvointisuunnitelmaa laaditaan myös lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmat edistämään kunkin ikäryhmän hyvinvointia ja terveyttä.

Lisätietoja

Fanni Ali-Melkkilä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Erityisasiantuntija
040 5035 615 fanni.ali-melkkila@vakehyva.fi

Avainsanat

Osallisuus