Lastensuojeluun panostetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella

Ajankohtaista

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella kiinnitetään erityistä huomiota lastensuojelun resursointiin. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn vetovoimaa parannetaan muun muassa asiakasprosesseja ja työn vaikuttavuutta sekä johtamista ja työhyvinvointia kehittämällä.

Lapsia hyppimässä matolla

Ennen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnan käynnistymistä Etelä-Suomen aluehallintovirasto oli havainnut Vantaan kaupungin lastensuojelun palveluissa vakavia puutteita. Vantaan kaupungin lastensuojelu otettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston valvontaan sosiaalityöntekijöiden riittämättömyyttä koskeneen epäkohtailmoituksen seurauksena vuoden 2022 tammikuussa ja aluehallintovirasto asetti 28.9.2022 Vantaan kaupungille uhkasakon asian johdosta. 

Vuoden 2023 alussa Vantaan ja Keravan kaupunkien lastensuojelun palvelut siirtyivät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Tämän johdosta aluehallintovirasto on todennut Vantaan lastensuojelun tilanteen muuttuneen niin, että asia otetaan uudelleen käsittelyyn valvonta-asiana ja aluehallintovirasto on poistanut 13.3.2023 tekemällään päätöksellä Vantaan kaupungille 28.9.2022 asetetun uhkasakon.

Aluehallintovirasto on pyytänyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta 14.3.2023 selvitystä lastensuojelun palvelujen riittävyydestä tammi- ja helmikuulta 2023. Päätös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lastensuojeluun kohdistuvasta valvonta-asiasta annetaan aluehallintoviraston mukaan arviolta vuoden 2023 aikana.

Lastensuojelun työ kehittämiskohteena

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella lastensuojelun työntekijöiden riittävyys ja nykyisten työntekijöiden jaksaminen on otettu vakavasti. Työhyvinvointia vahvistaviin toimenpiteisiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja Hanna Mikkonen toteaa:

”Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden saatavuudessa on jonkin verran edelleen haasteita niin Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella kuin valtakunnallisesti muillakin hyvinvointialueilla.

Jatkamme Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella jo aiemmin aloitettuja kehittämistoimenpiteitä ja työstämme yhdessä henkilöstön ja esihenkilöstön kanssa toimintaamme vahvistavia tekijöitä, jotta henkilöstön veto- ja pitovoima paranee. Kehittämistoimenpiteet liittyvät muun muassa asiakasprosessien tarkasteluun ja kehittämiseen, johtamisen kehittämiseen sekä henkilöstön työhyvinvoinnin ja työn tekemisen edellytysten vahvistamiseen.”

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen strategiassa todetaan, että tahdomme olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Lastensuojelun työn kehittäminen on osa tämän tavoitteen toteuttamista. Hyvinvointialue ei ole vielä valmis, mutta palveluja ja työtapoja kehitetään tämä lupaus mielessämme.

Lisätietoja

Hanna Mikkonen

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala
Toimialajohtaja
040 612 0241 hanna.mikkonen@vakehyva.fi

Timo Aronkytö

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Hyvinvointialuejohtaja
050 3121 678 timo.aronkyto@vakehyva.fi