Henkilöstön palkitseminen puhutti aluehallituksessa

Ajankohtaista
Aluehallitus Vantaan kaupungintalon valtuustosalissa

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontui tiistaina 28.3., tällä kertaa poikkeuksellisesti Vantaan kaupungintalon valtuustosaliin. Napakassa kokouksessa valokeilaan nousi henkilöstön palkitseminen, sen eri muodoissa.

Kotihoidon ja palveluasumisen hoitajien koronakorvaukset

Vanhuspalveluissa hoivapalveluiden henkilöstölle maksetaan kertaluontoinen korvaus korona-aikana tehdystä ansiokkaasta työstä ja joustamisesta.

Aluehallitus päätti evästää hyvinvointialueen henkilöstöhallintoa seuraavasti: kotihoidon ja palveluasumisen koronakorvaukset maksetaan niin, että myös palveluasumisen hoitajat saavat kyseisen korvauksen. Aiemmissa muotoiluissa palveluasumisen hoitajat eivät ole tulleet mainituiksi.

Neuvotteluja koronakorvauksista käydään Vantaan kaupungin kanssa. Keravalla ko. korvausten maksaminen on jo hoidossa – siksi neuvotteluissa mukana on ainoastaan Vantaan kaupunki.

Hyvinvointialueelle koronakorvaukset ovat noin 500 000 euron kuluerä, mutta raha palautuu hyvinvointialueelle kaupungilta. Ainoastaan palvelutalojen henkilöstön korvausten kohdalla rahojen palautuminen hyvinvointialueelle on vielä epävarmaa. Neuvotteluja Vantaan kanssa jatketaan.

Eläkelahjan saajaksi jo vuoden VAKElaisuuden jälkeen

Aluehallitus hyväksyi henkilöstön harkinnanvaraisten merkkipäivämuistamisten periaatteet. Lahjoilla muistetaan sekä tasavuosia täyttäviä että tasavuosia palveluksessa olleita työntekijöitä. Eläkkeelle jäävää VAKElaista muistetaan myös lahjalla. Aluehallituksen alkuperäinen esitys oli, että eläkkeelle jäävän muistaminen toteutuu, mikäli palvelusvuosia on hyvinvointialueella takana vähintään viisi vuotta. 

Eläkemuistamisen 200 euron lahjakortin saamisen edellytysaikarajaa kuitenkin esitettiin laskettavaksi yhteen vuoteen. Aluehallitus hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti.

Taloutta: tilinpäätöksiä 2022 sekä asiakasmaksujen päivitys

Aluehallitus hyväksyi Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vuoden 2022 tilinpäätöksen; Eteva-kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä Kårkullan kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Aluehallitus hyväksyi myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan valmennustaloilla ja vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnassa tuotteista ja palveluista perittävät maksut 1.4.2023 alkaen. Päivitetty hinnasto löytyy tarkistetun kokouspöytäkirjan liitteenä hyvinvointialueen päätössivustolta https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI.

Aluehallituksen tarkistettu kokouspöytäkirja liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla https://vakehyva.cloudnc.fi/fi-FI 21.3. klo 12 alkaen.

Lisätietoja

Timo Aronkytö

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
hyvinvointialuejohtaja
timo.aronkyto@vakehyva.fi

Maarit Raja-Aho

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
aluehallituksen puheenjohtaja
maarit.raja-aho@vakehyva.fi