Aluehallitus myönsi avustukset sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan vuodelle 2023

Ajankohtaista

Aluehallitus päätti 14.3.2023 kokouksessaan avustusten myöntämisestä sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan vuodelle 2023. Aluehallitus myönsi avustusta 29 hakijalle yhteensä 850 000 euroa. Toiminta-avustusta myönnettiin 21 hakijalle yhteensä 94 500 euroa ja kumppanuusavustusta kahdeksalle hakijalle yhteensä 755 500 euroa.  

Hyvinvointialueen kirjaamoon saapui määräaikaan mennessä 50 hakemusta. Avustusta haettiin yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa. Avustushakemuksen peruutti kaksi hakijaa, joten päätösesitys käsitti 48 hakemusta. Hakemukset käsiteltiin yhteistyössä hyvinvointialueen toimialojen sekä Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa. Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta laati aluehallitukselle ehdotuksen avustusten myöntämisestä 6.3.2023 kokouksessaan. 

Hyvinvointialue myöntää avustuksia hakemuksesta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella toimiville rekisteröidyille, yleishyödyllisille yhdistyksille ja muille yhteisöille tai toispaikkakuntalaisille rekisteröidyille, yleishyödyllisille yhdistyksille ja yhteisöille, mikäli niiden avustettava toiminta kohdistuu keravalaisiin ja vantaalaisiin. Toiminta-avustusta voidaan myöntää myös rekisteröimättömille yhdistyksille ja toimintaryhmille. 

Hyvinvointialue myöntää avustuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan ensisijaisesti siltä osin kuin toiminta tukee hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on hyvinvointialueen arvojen mukaista ja edistää strategisten tavoitteiden toteutumista sekä tukee hyvinvointialueen omaa palvelutoimintaa. Avustusehdotusta laadittaessa kiinnitettiin edellä mainittujen lisäksi huomiota toiminnan laajuuteen, toteutukseen ja vaikuttavuuteen. Lisäksi huomioitiin hakijan oma rahoitusosuus.  

Avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana. Avustukset maksetaan huhtikuun aikana (aikaisintaan 13.4.2023) myöntämispäätöksen saatua lainvoiman. Avustus maksetaan yhdessä erässä avustuksen saajan hakemuksessa ilmoittamien tietojen perusteella.  

Avustusvalmistelu käynnistyi hyvinvointialueella keväällä 2022. Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Vantaan ja Keravan kaupunkien johtoryhmät linjasivat toukokuussa kokouksissaan, että jatkossa sekä hyvinvointialue että kunnat avustavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa tukevia järjestöjä yhdessä sovitun linjauksen perusteella. Aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen avustusperiaatteet 5.10.2022. Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta teki päätöksen avustushaun avaamisesta 9.11.2022. Avustusten haku käynnistyi 24.11. ja päättyi 22.12.2022 klo 12.00.  

Lisätietoja avustuksista Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen verkkosivuilta.